SnakkOmPsyken

På Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2019 lanserte Blå Kors Chat-senter tjenesten SnakkOmPsyken.no.

95637 18772 original
95638 9840f original
95639 ad87b original
95640 c8d27 original
95641 30bba original
95642 b8623 original

SnakkOmPsyken.no er et nasjonalt tilbud for barn og unge hvor de kan dele alt om sin psykiske helse. Alt er 100 % anonymt, gratis og de snakker med en trygg voksen (fagperson). Det nye tilbudet ble lansert i kjølvannet av SnakkOmMobbing.no, da rapporter viste at mange barn og unge som tok kontakt om mobbing, delte mye relatert til sin psykisk helse.

Med det nye chat-tjenesten ønsker Blå Kors forebygge og bidra til at færre barn utvikler tunge psykiske problemer. Det å snakke åpent om psyken er den beste medisinen. Chat-kanalen kan være en god start og en trygg arena for barn og unge for at de skal tørre å snakke med sine nærmeste om sin psyke. Mange unge vet heller ikke hva psykisk helse egentlig er, derfor ønsket vi å folkeliggjøre dette mer gjennom vår kampanje.

Innholdet i kampanjen inneholder tre film-konsepter som skal løse ulike oppgaver.

Med konseptet «Mange snakker om ...», «Få snakker om psyken!» som rød tråd i kampanjen, er det kort vei for målgruppen å linke budskap til SnakkOmPsyken.no, uansett kanal og format. Vi ønsket også å inkludere en mer voksen målgruppe slik at de ble kjent med tjenesten, og kunne informere barn og unge i sitt nettverk. Det ble produsert 1 hovedfilm, 14 kortversjoner av denne hovedfilmen, 14 stuntreporter filmer og 14 chat-vert filmer, som ble tilpasset, spisset og kjørt i alle tenkelige formater på YouTube, Instagram, Facebook og Tik Tok.

Det ble også sendt ut en serie plakater til skoler i Norge. I tillegg holder Chat-sentere på med skoleturne dette halvåret, der de besøker 20 skoler i Agder med støtte av Folkehelsemidler. I samarbeid med rap-artisten GinoBless får ungdommene presentert viktigheten av å være åpne og snakke om det, når de strever med vanskelige følelser og tanker. Filmene og bildene fra kampanjen blir vist, og chat-tjenesten blir presentert. Giveaways som vannflasker med «Mange snakker om trening», «... få snakker om psyken!» har blitt delt ut til noen av skolene.

Kampanjen, som startet i 2019 er enda aktiv, har skapt gode resultater.

S & B-N står bak strategi, konsept, profil, produksjon og utvikling av alt innhold til kampanjen.