Sola Betong - En helstøpt gjeng

Sola Betong ville ha en identitet som bygger intern stolthet, gjør dem til en attraktiv arbeidsplass og gir dem produktsynlighet på en utradisjonell måte som slår knockout på konkurrentene

10 1bca5 original
377 cdb1d original
33288 e78dd original
33297 489fc original
33298 283e3 original
33299 225b9 original
33300 8ecac original
33301 c329e original
33302 c8890 original
33303 633f3 original
33304 a6486 original
33305 d4eb6 original
33306 4a329 original
33307 bbe08 original
33309 9056c original
33310 6e699 original
33311 26118 original
33312 83105 original
33313 ba59e original
33314 f7498 original
33315 4e843 original
33316 af420 original
33317 ddd01 original
33318 260bf original
33319 820e8 original
33320 921da original
33321 8eeb4 original
33322 85f8a original
33323 861f3 original
33324 90c57 original

Sola Betong ville ha en identitet som bygger intern stolthet, gjør dem til en attraktiv arbeidsplass og gir dem produktsynlighet på en utradisjonell måte som slår knockout på konkurrentene.

Betong oppfattes som et kaldt, hardt, maskinelt produkt, forbundet med grå byggeplasser og grov industri. Noe helt essensielt og unikt finnes hos Sola Betong som skiller dem fra andre; folkene som jobber der, samholdet og bedriftskulturen deres. Vi ville løfte frem Sola Betongs fargerike medarbeiderne, selskapets ærlige og ekte stemme. De er med rette Sola Betongs beste ambassadører og ansikt utad.

Ut i fra dette kom vi opp med konseptet ’En helstøpt gjeng’.

Betong er hva du gjør det til. Vi valgte å gjøre det til kunst.
Vi laget hodeavstøpning av alle ansatte i selskapet, i sitt eget produkt. Slik ble de ansatte selv selskapets identitet. Profilkonseptet ble lansert for kunder, publikum og ansatte gjennom en vernissasje på Skur 2 i Stavanger. Konseptet ble så tatt ut i hensiktsmessige kanaler; nettside, eksternmagasin, Facebook og profilartikler.

I møte mellom kunstformatet og betongmiljøet oppsto en fin spenning som skapte stor oppmerksomhet, både innad i bransjen og i media.

74% av de ansatte opplever økt stolthet ved å arbeide i Sola Betong.
83% av kundene erfarer bedre kommunikasjon og samarbeid med Sola Betong.
De ble snart samtaleemnet på byggeplassene. Sola Betong ble snart fremsatt som bransjeinnovatør på nasjonale byggemesser og selskapet har både fått store kontrakter og et betraktelig tilsig av ansatte.

3875-7e809-original.pdf

160-dd595-original.pdf PDF, 16.4 MB
Last ned

3876-9712b-original.pdf

274-4bd54-original.pdf PDF, 1.97 MB
Last ned

3877-aa803-original.pdf

294-9d2ab-original.pdf PDF, 28.45 KB
Last ned

Involverte byråer

Apriil profilbilde 1

Apriil procontra

Utmerkelser

  • Gullblyanten 2010 Kommersielle tjenester