Sparebank 1 Nord-Norge tar nye grep i kommunikasjonen

Banken vil ha tydeligere fokus på sin egenart, unike historie og kultur.

– Vi har vært altfor generiske, forteller Ronni Møller Pettersen, konserndirektør for salg- og kunderelasjoner.

– Vi har kommunisert omtrent slik alle andre banker gjør og med mye fokus på enkeltproduktene våre. Men det er faktisk større forskjell på banker enn kommunikasjonen kunne gi inntrykk av. Vi i Sparebank1 Nord-Norge har en historie og en kultur som er unik og som skiller oss tydelig fra konkurrentene, sier Pettersen.

– Dette skal vi nå ta på større alvor.

Tydeligere fokus på bankens egenart

Banken ønsker at kommunikasjonen i større grad skal reflektere den nordnorske egenarten og tilhørighet i landsdelen.

– I bunn og grunn handler dette om å ta kundene på enda større alvor, forstå livene de lever og spille en aktiv rolle som gode rådgivere med konkurransedyktige produkter og tjenester som oppleves både relevante og attraktive, sier Pettersen.

Flere endringer

Banken har gjennom vinteren bygget opp et betydelig økonomisk nyhetssenter (SNN Nyhetssenter). Her finner man relevant økonomisk stoff til både privat- og bedriftsmarkedet.

I disse dager lanserer også banken en ny film på kino og i sosiale kanaler. I et tidsriktig, men ekte og ujålete språk ønsker banken å fortelle historien om det moderne Nord-Norge hvor historie, kultur og ulike næringer går hånd i hånd.