Sporveien gjenoppstår

I dag endrer Kollektivtransportproduksjon (KTP) navn. Det nye navnet er Sporveien, et navn som ikke har vært i bruk siden 2006

37435 4ea84 original
37436 4f662 original
37437 c8e68 original
37438 c4558 original

I 2006 ble det foretatt en omveltning av kollektivtilbudet i Oslo. Ruter AS og Kollektivtransportproduksjon AS ble etablert og navnet Oslo Sporveien forsvant.

De siste to årene har Kollektivtransportproduksjon vært igjennom en omfattende omorganisering, hvor nytt navn og ny profil har vært en del av prosessen.

– Kollektivtransportproduksjon har hele tiden vært et navn vi ønsket å gjøre noe med sier konserndirektør marked og kommunikasjon, Torgeir Kristiansen.

– Et navnebytte har blitt mer og mer aktuelt for oss, da vi ønsket oss en klar, tydelig og samlende profil ute i markedet samt internt for våre ansatte. Vi er et selskap med over 4000 ansatte, med flere ulike datterselskaper. Å samle alle selskaper og ansatte innunder Sporveien er et viktig skritt i riktig retning for oss, og så langt har tilbakemeldingene fra de ansatte vært svært positive. Nå begynner jobben med å implementere profilen på ulike flater og i ulike kanaler, avslutter Kristiansen

Det er Mission som har utviklet den nye profilen til Sporveien.

– Det har vært svært spennende å være med på denne reisen som har ledet frem til ny profil, sier designer Karl Martin Sætren i Mission. Den nye logoen har ligget klar I snart to år nå, og det er utrolig flott at den endelig er live, sier han.

Mangefasettert symbolikk

Sætren sier videre at logoen symboliserer flere ting.

– Den symboliserer møtepunkt, transport, bevegelse, interaksjon og kommunikasjon. De to pilene som utgjør S-en i Sporveien, signaliserer kollektivreiser frem og tilbake, og signalfargene uttrykker at Sporveien er et trafikkselskap. Pilene symboliserer også fortid og fremtid. Den ene pilen som peker bakover tar med seg hele selskapets historie tilbake til 1875, mens den andre pilen som peker fremover illustrerer at det er et fremtidsorientert selskap som nå endrer navn.


Involverte byråer

Mission

Andre involverte

Senior grafisk designer