Statoil Dyp Dykk

Nettsiden tar for seg fem konkrete løsninger på utfordringen

2065 6fcc4 original
3091 15a26 original
4024 21994 original

Formålet med Dyp Dykk er å gi “opinionsledere, presse, oljebransjen, politikere og den opplyste del av befolkningen” gode og interessante eksempler på hvordan Statoil benytter avansert teknologi for å forsyne samfunnet med den oljen og gassen som trengs inntil fornybare kilder kan overtar.

Målgruppen benytter nettet i stor utstrekning, men har ikke tid til å gå på oppdagelsesferd i navigasjon. Navigasjonsprinsippet er derfor svært enkelt og intuitivt; scrolling. Nedover og noen steder til siden. Dette både for å gjøre informasjonen lett tilgjengelig, og for å illustrere at fremtidens olje og gass vil befinne seg på større og større dyp. Interaksjonen og navigasjonsmåten er relevant for, og forsterker historiefortellingen.

Nettsiden tar for seg fem konkrete løsninger på utfordringen. Disse fem teknologiområdene er eksemplifisert gjennom fem felt Statoil opererer og/eller utvikler.

Løsningen skulle bidra til å forsterke oppfatningen av Statoil som teknologisk innovative i all sin virksomhet. Siten er utviklet i HTML5 og Javascript, uten bruk av Flash, for å øke tilgjengeligheten på mobile enheter som iPad.

Deep Dive er landingssted nummer to i rekken for en markedskampanje Statoil startet medio januar 2011 (http://goodideas.statoil.com).