Svaret er Yes

I disse dager lanseres Yes Platinum, et nytt oppvaskmiddel for hånd- og maskinoppvask fra Procter & Gamble. Bates står bak kampanjen.

Filmene er tuftet på et internasjonalt konsept som byrået har fått muligheten til å videreutvikle, og er et resultat av en liten norgesturne med et filmcrew, et høypotent oppvaskmiddel, to standup-ere, en god porsjon intetanende familier og et kvart snes overspente byråfolk klistret til monitoren i en følgebil.

Oppvaskprodukter er lavinteresse med et noe generisk kategorispråk. I vårt tilfelle var produktet så godt at vi hadde muligheten til å demonstrere det hjemme hos vanlige familier med deres dagligdagse oppvaskutstyr. Slik kunne vi dokumentere ekte reaksjoner på ekte produktfordeler, sier konsulent Alf Gunnar S. Nilsen.

Svært krevende.
Dette gir en del sannhetsføringer som gjorde prosjektet produksjonsteknisk svært krevende.

Det var spennende, på den nervepirrende måten. Mye uforutsett kan skje når man vasker opp i fremmed heim. At en film om oppvask kan bli slik en thriller var vi ikke helt forberedt på. Alle har vi fått noe kortere negler, men vi er også blitt en sammensveiset gjeng gjennom en alt i alt veldig gøy produksjon, sier teamet.

Byrå: Bates
Konsulent: Alf Gunnar S. Nilsen
Byråprodusent: Steve St. Peter
Prosjektleder: Bente Lund-Hansen
Ad: Lars Holt
Tekstforfatter: Inge Kvivik

Regissør: Magnus Martens, Fantefilm
Produsent: Elle-Beth Lønnestad, Fantefilm
Etterarbeid: Bates Digital
Ansvarlig hos kunde: Olav Silden, Procter & Gamble

e18a52b5-53d3-4e9d-8f0a-1afca3cea41b.wmv

17569-4850f-original.wmv VIDEO, 56.446 MB
Last ned

54c74c22-b47b-4b42-b604-2ab2869fe2c4.wmv

17570-40f0f-original.wmv VIDEO, 47.974 MB
Last ned

Involverte byråer

22419 a32cc original

Bates