Tenk Tre

Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra hele skog- og trenæringen i Norge. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

95510 87c5e original
Los & Co har bidratt med strategi, identitet og innhold.
95511 23762 original
På nettsiden, som er lagd i samarbeid med Neue Design Studio, finner du historier som skal øke kunnskapen om hva skog og tre faktisk kan bidra med.

Målet med initiativet er å vise hvordan økt bruk av trebaserte produkter og løsninger fremmer både bærekraft og innovasjon, og hvordan norsk tre spiller en viktig rolle i folks hverdag og fremtid. 


– Skal Norge leve opp til klimamålene, er vi helt avhengig av å tenke nytt. Fornybare ressurser som vind, vann, sol og tre er framtiden i et bærekraftig samfunn. Faktisk kan alt som lages av olje, også lages av tre. Det er det de færreste som vet, sier Hanne Røn Artnsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Alle gode ting er tre


Los & Co har bidratt med strategi, identitet og innhold. På nettsiden, som er lagd i samarbeid med Neue Design Studio, finner du historier som skal øke kunnskapen om hva skog og tre faktisk kan bidra med. 


– Tenk Tre rommer historier om alt fra klima, helse og bærekraft til innovasjon, design og økonomi, hvor fellesnevneren er tre. Forhåpentligvis vil historiene både informere og engasjere, og bidra til at flere forstår hvilke muligheter som ligger i tre som en fornybar naturressurs, forteller kreatørene Caroline Johnsen Nordby og Hedvig Haraldstad i Los & Co.

Med identiteten har tanken vært å skape et positivt og dynamisk uttrykk som bidrar til å sette søkelyset på grønnere valg.


– Selve treet som hogges, danner en åpen og dynamisk pil som gir retning og peker mot fremtidens mulighetsrom. Det typografiske bildet er solid, og speiler både trevirket i seg selv, håndverket og næringens majestetiske historie, forteller designer Marianne Christie Ryalen i Los & Co.

Se mer på tenktre.no.