Kongsberg Gruppen lanserer kraftfull rekrutterings- og synlighetskampanje

Kongsberg Gruppen lanserer ny kraftfull rekrutteringsfilm som nav i en større kampanje om teknologikonsernet. Filmen adresserer sentrale utfordringer som verden står overfor relatert til bærekraft og sikkerhet, og har premiere i beste sendetid på TV 2 med visning i forkant av Champions League-finalen førstkommende lørdag.

Kongsberg2

Kongsberg Gruppens nye konsept, og hovedbudskap i den to og et halvt minutt lange filmen, er «Protechting People and Planet». Konseptet og filmen vil være synlig i en rekke andre kanaler – inkludert digital og trykt kommunikasjon, samt aktiviteter og arrangementer rettet mot universiteter, høyskoler og messer.

– Kongsberg Gruppen er et globalt teknologikonsern med en over 200 års stolt historie. Vi jobber med teknologi som bidrar til sikkerhet og forsvar, reduserer utslipp i maritim sektor, vi utvikler satellittbaserte løsninger som overvåker avskoging, klimaendringer og kan avsløre ulovlig fiske, og vi har teknologi for å utvikle nye, grønne energikilder som havvind. Med vårt nye konsept, hvor vi bevisst har en feilstavelse, ønsker vi i enda større grad å synliggjøre hvordan vi som teknologiselskap bidrar til å løse flere av de større samfunnsutfordringene vi står overfor, sier Even Aas, konserndirektør kommunikasjon, samfunnskontakt og bærekraft i Kongsberg Gruppen.

Inviterer med på reisen

En av hovedmotivasjonene til å bli en enda synligere aktør er både å rekruttere flere nye hoder til teknologikonsernet, og å anerkjenne ansatte og samarbeidspartnere i det brede økosystemet Kongsberg Gruppen er en del av.

– Vi har mer enn 12.000 ansatte og flere tusen underleverandører og samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt. Vi jobber på tvers av forskning og industri, og sammen med visjonære kunder utvikler vi i fellesskap teknologi og løsninger i verdensklasse. Det vi ønsker å oppnå med å bli en enda synligere aktør er å anerkjenne viktigheten av det vi sammen får til i dag for å invitere og rekruttere enda flere med på det vi skal gjøre sammen i morgen, sier Aas.

Kraftfullt filmkonsept

Konsernets nye film starter med å sette opp sentrale globale problemstillinger før den tar seerne med på en reise fra havets dyp til det ytre rom. Seerne får møte en fargerik, sterk og resolutt kraft som symboliserer den kollektive styrken i Kongsberg Gruppen, og hva som kan løses gjennom hardt arbeid, kreativitet, innovasjon og samarbeid.

– Filmen handler om bærekraft, sikkerhet, skaperkraft og teknologi. I filmen er hovedpersonen en skaperkraft som kommer fra Kongsberg Gruppen og våre samarbeidspartnere, og som viser hva teknologi kan og må gjøre for å løse de utfordringene vi står overfor. Sluttbudskapet i filmen, «Join us and pioneer change – Protechting People and Planet», er en påminnelse med invitasjon til at det er vi i fellesskap som må finne løsninger som sikrer en tryggere og bedre morgendag, fra og med i dag, sier Aas.

Se filmen her.

Byråpartner i produksjon av konsept, kampanje og film har vært kommunikasjonsbyrået Los & Co.

– Det er utrolig givende og spennende å få arbeide med et teknologikonsern som jobber på tvers av så mange strategisk viktige sektorer hvor de er globalt verdensledende. Helt fra starten av dette arbeidet har det blitt tydelig hvor mye Kongsberg Gruppen jobber med, fra det dypeste havrom til det ytterste verdensrom, som angår alle. Konseptet og det som er utviklet i denne kampanjen, inkludert hovedfilmen, skal formidle den viktigheten av hva dette teknologiselskapet er for både Norge og verden, sier Jan Christian Fosseidbråten, kundeansvarlig i Los & Co.

– Det har vært spesielt å bidra i utviklingen av dette konseptet, særlig med tanke på situasjonen i Ukraina. Det sagt; det er lenge siden vi har jobbet med noe som føles så viktig og aktuelt. Og som har gjort oss så stolte, sier kundeansvarlig/rådgiver i Los & Co, Christin Elvegård.

– Det var en utfordring å finne en filmidé som til fulle viser den viktige rollen Kongsberg Gruppen spiller innen forsvar og internasjonal sikkerhet, og som i tillegg får fram at de er en verdensledende teknologibedrift som utvikler grønne løsninger – ikke minst innen maritim sektor. Vi bestemte tidlig at vi ikke ønsket en voice over-drevet film, men at budskapet i all hovedsak skulle formidles gjennom lyd og visuelle virkemidler, sier kreativ leder i Los & Co Drammen, Jo Espen Johansen.

Andre involverte

E

Even Aas

Ansvarlig hos Kongsberg Gruppen

J

Johannes Namstad Dobson

Ansvarlig hos Kongsberg Gruppen

R

Ronny Lie

Ansvarlig hos Kongsberg Gruppen