TRY Design med oppdatert visuell identitet for Kolumbus

TRY Design oppdaterer og levendegjør Kolumbus' identitet, Rogalands svar på Ruter. En oppdatert visuell identitet skal fortelle om kollektivtilbudet i Rogaland og formidle reiseglede!

Som Rogalands største leverandør av mobilitet og kollektivtrafikk, har Kolumbus som mål å gjøre Rogaland til et bedre sted å bo og leve gjennom at flere setter privatbilen igjen hjemme av og til.

Til tross for utvidelser av tilbudet med flere ruter og tilskudd som elsykler og bildeling, er det likevel utfordrende å nå ut til alle målgrupper med informasjon - og ikke minst inspirasjon.

– Vi opplevde begrensninger i de virkemidlene vi hadde til rådighet i visuell kommunikasjon, og at det var utfordrende å uttrykke oss målrettet for å informere om tilbudet vårt, men også, og mest av alt, for å inspirere og engasjere de som bor i regionen. Spesielt var det i digitale flater vi så et stort forbedringspotensiale, sier Ina Selmer-Anderssen, ansvarlig for sosiale medier i Kolumbus' markedsavdeling.

TRY Design og Kolumbus startet med en kartlegging. I kommunikasjonsarbeidet opplevde Kolumbus at de hadde få visuelle virkemidler å spille på, spesielt i digitale flater og i sosiale medier. En mangelfull verktøykasse førte til at det ofte ble utviklet enkeltstående illustrasjoner eller elementer i forbindelse med kampanjer eller andre uttak, og det helhetlige uttrykket fremstod fragmentert. De hadde en designmanual som dekket det informative men manglet systemer for det som skulle inspirere. Her trengte Kolumbus tydelige retningslinjer, i tillegg til rammeverk og system for designelementer (både statisk og motion), fargebruk og layout til digital bruk.

1
2
3

– Det var viktig for oss å spisse identiteten vår og fremstå tydeligere som ett Kolumbus. Vår uformelle og lekne personlighet treffer godt kulturen i Rogaland og vi spiller ofte på lokale ord og uttrykk i kommunikasjonen, nå ville vi at dette også skulle komme til uttrykk visuelt, utdyper Ina.

For å sikre en helstøpt identitet utviklet TRY Design et designkonsept som ligger til grunn både for merkeelementene og hvordan identiteten skal brukes. Kolumbus sitt kommunikasjonsbudskap «Bli med på reisen», og den lekne og uformelle personligheten ble oppsummert i konseptet «Reiseglede». Visuelle referanser fra reisetradisjoner som klistremerker på kofferten og stempel i passet ble en gjennomgående visuell knagg i alt fra illustrasjoner til tekstplakater, layout og animasjonsprinsipper.

Det har vært en spennende prosess med å skape et tydeligere Kolumbus både gjennom nye elementer, men også ved å bevare og løfte frem de mest identitetsbærende elementene i samspill. Resultatet er en rikere identitet med flere og styrkede merkeelementer og en helhetlig rød tråd gjennom alle kanaler og uttak. Kolumbus har også fått et solid malverk for motion til bruk i sosiale medier som bidrar til en mer effektiv forvaltning og produksjon i Kolumbus sin markedsavdeling.

7
8
9
10

Kolumbus sin oppdaterte identitet er tuftet på et godt tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelinger innad i TRY-huset og Kolumbus.

Leveranser i prosjektet
Justert visuell identitet
Nytt grafisk element til tekst
Nye illustrasjoner
Motion-maler
Designprinsipper for uttak i sosiale medie-poster og markedsføring
Designmanual