UDI får ny visuell identitet

Identitetsdesignet, signert Neue Design Studio, skal gi brukerne en god opplevelse i møtet med UDI.

18896 70c4a original
18898 7b6c5 original
18899 de339 original
18895 a3118 original
18897 b4597 original

UDI har over lengre tid jobbet målrettet med å utvikle prinsipper for helhetlig tjenestedesign, slik at de kan tilby brukerne bedre tjenester. Målet er at brukerne skal få en god opplevelse i møtet med UDI, uansett hvordan regelverket påvirker situasjonen deres.

Service og kontroll. UDI skal legge til rette for lovlig og ønsket innvandring til Norge, og samtidig hindre ulovlig innvandring. Det betyr at vi må balansere mellom service og kontroll. Vi må være trygge på at brukerne forstår budskapet vårt, og at vi forstår brukernes behov, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Begge aspekter skal fremkomme i møte med UDI. Vår jobb var å utvikle et konsept som kan synliggjøre og tilrettelegge for nettopp dette, uavhengig av om det er gjennom fysiske møter, via nettsider, i trykt kommunikasjon eller i kraft av klarspråk og klar tale, understreker sr.designer i Neue Design Studio, Øystein Haugseth.

Kontraster. Identiteten spiller på kontrastene mellom det harde og det myke, mellom kontroll og service. Vi har brukt mye tid på å rydde opp og systematisere, men fremfor alt har vi designet for å gi UDI et visuelt verktøy som forenkler de kommunikasjonsutfordringene de møter i det daglige. For oss i Neue har det derfor vært ekstra viktig at designet tar hensyn til de forskjellige behovene UDIs brukere har. Et spenn som er rimelig bredt, sier seniordesigner Lars Håvard Dahlstrøm.

Gjennom den nye logoen fremstår UDI som et tydelig kontrollorgan, samtidig som resten av identiteten fremhever servicesiden og tilrettelegger for gode og tydelige møter med brukerne gjennom blant annet lesbarhet, kontraster, ikoner, skilting og bildebruk, understreker Øystein Haugseth.

Neue Design Studio og UDI skal i årene fremover samarbeide om å levendegjøre identiteten gjennom implementering i ulike kanaler og kommunikasjonsflater.

Involverte byråer

28fe5f65085909 5cb61128e3d30

Neue Design Studio