UiO med nytt digitalt design

Universitetet i Oslo har i samarbeid med Bleed utviklet et nytt digitalt design for uio.no, og oppdatert UiOs visuelle identitet på digitale flater. Bleed har også levert ny logo for universitetet.

01 Ui O Bleed
02 Ui O Bleed

UiO er landets eldste universitet, og har i over 200 år vært blant Nordens ledende institusjoner innen forskning og utdanning. Universitetet består blant annet av åtte fakulteter og to museer.

Det nye designet skal gi et helhetlig uttrykk, og bidra til at UiO kommer tydelig frem som avsender i digitale flater. Samtidig gir det rom for egenart hos de forskjellige enhetene. Designet er utviklet for å ivareta universell utforming og for å passe inn i ulike digitale flater.

04 Ui O Bleed
05 Ui O Bleed

Det nye designsystemet gir UiO et tydelig hierarki og regelsett for å sikre at alle digitale kanaler kommuniserer universitetets identitet og kjernebudskap på en tydelig måte. Samtidig gir systemet rom for egenart og kreativ utfoldelse hos de forskjellige instituttene, prosjektene og museene.

06 Ui O Bleed

– Vi har arbeidet for å skape et designsystem som både tydeliggjør merkevaren UiO, gir en bedre og mer intuitiv brukeropplevelse på nettsiden, samt effektiviserer universitetets designarbeid, sier seniordesigner i Bleed, Madeleine Skjelland Eriksen.

09 Ui O Bleed
10 Ui O Bleed
13 Ui O Bleed

– Bleed jobber med en rekke organisasjoner i skjæringspunktet akademia, teknologi, kultur og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. Å få jobbe over tid med videreutvikling og tydeliggjøring av UiOs design, har vært veldig spennende og lærerikt, sier partner og kreativ leder i Bleed, Svein Haakon Lia.

14 Ui O Bleed
15 Ui O Bleed
16 Ui O Bleed
17 Ui O Bleed

Involverte byråer

90284 22fa4 original
Bleed
M

Madeleine Skjelland Eriksen

Seniordesigner

M

Marie Steen

Prosjektleder

E

Elisabeth Jahr Hilde

Prosjektleder