Ullevaal Sentrum

Ullevaal Stadion Shopping har gjennomgått mange utfordringer de senere årene: store ombygginger, tomme lokaler, frustrasjon blant driverne, manglende retning og et misvisende navn

34580 f0326 original
34579 77687 original
34581 cdeca original
34582 53ce1 original
34583 42393 original

Ullevaal Stadion Shopping har gjennomgått mange utfordringer de senere årene: store ombygginger, tomme lokaler, frustrasjon blant driverne, manglende retning og et misvisende navn. DNB Næringseiendom satset for å bygge opp et sterkere grunnlag for kommersiell drift. Ambisjonen var å bygge en tydelig destinasjon - et lokalt og attraktivt handelssentrum som Oslos mest kjøpesterke kundegrupper ville bruke daglig. Det var behov for nytt navn og en tydeligere identitet.

Det nye navnet, Ullevaal Sentrum, kommuniserer en destinasjon, et midtpunkt, et torg, et samlingspunkt. Logoformen henter inspirasjon fra infografikk, og består av en sirkel med et kryss i. Krysset henspeiler til kartsymbolikken «du er her», mens sirkelen rundt henviser til området. Med andre ord; i Ullevaal Sentrum er man midt i begivenhetenes sentrum. Løsningen er fleksibel, ærlig og tydelig, og identitetens enkle form rydder opp og gir klare retningslinjer.

Mens logoer for kjøpesentre ofte bare blir en avsender, brukes logoen her gjennomgående i kommunikasjonen og fungerer som en «container» for aktiviteten i området. Logoen blir en egen kommunikasjonskanal. Gjennom identiteten tar Ullevaal Sentrum eierskap til området og skaper et lokalt fokus. Identiteten gir plass til andre eie- og leiekonstellasjoner og har dermed potensiale til bli en merkevare for alt som skjer på/i/rundt Ullevaal.

6154-9201f-original.pdf

680-f1e6c-original.pdf PDF, 2.352 MB
Last ned

6152-54d0b-original.pdf

1243-25334-original.pdf PDF, 728.869 KB
Last ned

6157-f0ebb-original.pdf

1695-f505c-original.pdf PDF, 1.431 MB
Last ned

6153-a9f6f-original.pdf

2294-7c3f1-original.pdf PDF, 3.025 MB
Last ned

6150-71b64-original.pdf

3742-5ad43-original.pdf PDF, 1.83 MB
Last ned

Involverte byråer

28fe5f65085909 5cb61128e3d30

Neue Design Studio