Hvor er kreativiteten i norsk reklamebransje?

Norsk kommersiell kommunikasjon er nede i en bølgedal. I mine øyne er dette et gedigent paradoks – det enorme omfanget av kreative modeller tatt i betraktning.

Det kan virke som om reklamebyråer og selvutnevnte «kreatører» tror kreativitet er noe som bare kommer av seg selv. Men så enkelt er det selvfølgelig ikke. Kreativitet kan ikke oppstå i et vakuum.

GlowUp Marketing er et selskap som jobber i krysningspunktet mellom domestic precision og kreativitet. I vårt daglige arbeid tar vi i bruk en rekke modeller/matriser for å fremme kreativiteten, samtidig som vi kontinuerlig jobber med å utvikle nye.

Æ

Jan Berec Strømme, Strategic Advisor i GlowUp Marketing

Primært benytter vi Den Kreative Trapp – en prosessmodell som flyter kronologisk langs de fem aksene Fragmentere / Forberede / Fremprovosere / Fasilitere / Fascinere (amerikanske studier viser at alliterasjon er berikende for en effektiv kreativ modell).

Den kreative trapp
Den kreative trapp.

Om KF Pluss

KF Pluss er som KF, bare med litt ekstra humor. Redaksjonen er uavhengig og arbeider døgnet rundt med å nesten fortelle deg sannheten.

Men vi har også Den Omvendte Lomme. Her starter prosessen med en simulering av den ferdige kreative løsningen, slik at man kan resonnere seg bakover steg for steg, helt til man ser hva man faktisk trenger for å sette i gang jobben mot den kreative løsningen.

Begge disse modellene ligger åpent til benyttelse på våre hjemmesider. I GlowUp Marketing tror vi nemlig på å dele kunnskap – også når dette på kort sikt styrker våre konkurrenter. Likevel opplever vi begrenset interesse og vitebegjær fra den norske reklamebransjen. Dette er for oss både overraskende, paradoksalt og alarmerende.

  • Er det en bransje som mener seg utlært?
  • Hører nysgjerrigheten gamledager til?
  • Bryr man seg ikke om sine kunder?

Den enkleste modell vi benytter kalles The House (Huset). Her bygger vi et tenkt hus av kreativitet basert på en «grunnmur» bestående av pilarene Solid, Trygg, Enkel og Moderne. Disse fire verdiene inngår i strategien til de fleste seriøse merkevarer, og modellen vil således nærmest alltid være relevant for det man jobber med per tid. Så enkelt – men likevel tydeligvis for vanskelig.

Building in city against sky 256490

The House

Den kreative modellen The House er basert på en modell utviklet ved University of Tulsa, Oklahoma.

Vi benytter også kreative modeller utover disse tre – alt etter hva oppgave og kontekst måtte kreve. At reklamebransjen ennå ikke griper mulighetene som ligger i kreative modeller, leser jeg bare som nok et tegn på en bransje som mer enn gjerne dyrker egne ego, men som ikke evner å henge med i tiden og tenke nyskaping for sine kunder.

  • At dette faktisk skjer er intet annet enn skuffende.
  • At bransjen ikke ser det selv er skremmende.
  • At de ikke bryr seg er katastrofalt.

Men kjære bransjekolleger, det er heldigvis ikke for sent. Bruk sommeren på å lære å kjenne og forstå en kreativ modell eller to, så skal vi hjelpe hverandre å skape mer kreativitet i både Q3 og 4 – og ikke minst i årene som følger. Sammen skal vi nok komme oss gjennom kneika!

For modellene er klare, så ta dem i bruk! Ballen ligger hos dere. God sommer!