– Kan ikke skryte av å ha gått i bresjen

KF-styreleder Eldar Skylstad reflekterer over mangelen på mangfold i norsk reklamebransje, aktualisert gjennom den siste tids debatt.

Eldar Skylstad 2
Eldar Skylstad, styreleder i Kreativt Forum og Senior rådgiver i Good Morning Naug.

Reklamebransjen har noen pussige kontraster i seg. På den ene siden er vi en kreativ bransje som skal ligge i front med å ta til seg strømninger i samfunnet og befolkningen. På den annen side er vi kanskje en av de mest konservative bransjene som finnes. Vi ligger bakpå når vi ser på antall kvinner i ledende stillinger eller på eiersiden i byråene. Vi lå bakpå da MeToo rullet inn over landegrensene og nå har Hans Geelmuyden bidratt til å sette fokus på at det kanskje ikke står så bra til når det gjelder etnisk mangfold heller. For når vi ser rundt oss i bransjen, er det grunn til å tro at det ikke bare er Geelmuyden som må gå i seg selv. For bransjen vår synes å være nesten Blendahvit.

Jeg har vært byråleder i flere omganger selv og kan ikke skryte av å ha gått i bresjen jeg heller. Tvert i mot blir jeg sittende igjen med en litt dårlig smak i munnen når jeg først fnyser litt av Geelmuyden sin kebabnorsk-uttalelse og etterpå kjenner på hva jeg selv har gjort for å øke mangfoldet i bransjen. Det er sørgelig lite. Kanskje ingenting.

Når jeg spør meg selv om hvorfor det har blitt sånn, har jeg ikke noe godt svar. Det handler definitivt ikke om holdninger knyttet mot rasespørsmål, men kanskje ligger det noe inne i Geelmuyden sin klønete uttalelse som jeg og dagens byråledere må kjenne litt på. For det ligger en feighet der inne et sted i forhold til det å få inn noen som kanskje ikke forstår norsk kultur helt ut, eller har 6 i norsk. En slags frykt som altså er knyttet opp mot noe man opplever som fremmed, noe som kommer utenfra og som man ikke er del av selv.

Og der kommer dualiteten i bransjen vår fram igjen. For i bunn og grunn lever vi jo av det å se bedrifter og merkevarer utenfra og med nye øyne. Da burde det jo være utelukkende positivt å få inn fler som ser kulturen vår i helikopterperspektiv også? Noen som kan røske litt opp i vedtatte bilder av oss selv og se både kultur og merkevarer med nye øyne.

Da MeToo-bølgen var på sitt høyeste tok Kreativt Forum fatt både med kartlegging og det å hjelpe byrålederne med hvordan varslinger skulle håndteres. Nå som vi har et fornyet fokus på rasisme og forskjellsbehandling av etniske grupper, er det på tide at vi gjør en jobb på dette området også.

Eldar Skylstad

Eldar Skylstad er styreleder i Kreativt Forum og Senior rådgiver i Good Morning Naug.