Kosmetikk og politikk

Ble nettopp intervjuet på P4 i forbindelse med et utspill fra SV i kroppsideal-debatten. I hovedtrekk gikk saken på at SV ønsker å skjerpe reguleringen av lovverket for "kroppsfiksert" reklame kraftig, og forlanger at alle reklamebilder som er retusjert for å "forskjønne" modellen" bør merkes tydelig med hvilke grep som er utført.

For dem som ikke er kjent med det, er Kreativt Forum engasjert seg i problemstillingen rundt kroppsidealer og uetisk påvirkning av spesielt unge mennesker. Blant annet i Samarbeidsforumet Motebransjens Markedsføring" (sammen med HSH, Forbrukerombudet, HSH, Tique og etikkfaglig kompetanse fra UIO). Sammen har vi bl.a. formulert og utgitt Etiske Retningslinjer for motebransjens markedsføring mot barn og unge.

En stor andel av den reklamen vi her snakker om kommer fra utenlandske mote-/kosmetikkbrands som tar i bruk virkemidler medlemsbyråene til Kreativt Forum sjelden benytter. Norsk reklamebransje fokuserer på de gode idèene i mye større grad en stereotype idealer.

En av de reklamekampanjer som bejubles mest av våre medlemmer er en den velkjente "Dove Real Beauty", som nettopp fokuserer på vanlige, stolte og selvsikre jenter i alle aldre og fasonger. Den kampanjen har i tillegg vært en enorm kommersiell suksess for Dove.

Krav til "retusj-merking" og strenge retningslinjer for reklameuttrykket har nok begrenset effekt dersom ikke debatten og retningslinjene også berører det redaksjonelle uttrykket. Fra forsiden i Elle til "Extreme Makeover" på TV. Det sier også noe om hvor vanskelig lovpålagte merkeordninger eller begrensninger er. Vi tror med på dialog og debatt om etikk mellom reklamebransjen, motebransjen og de redaksjonelle miljøene for å finne gode løsninger. Lokale sensurregimer er neppe veien å gå.