Overgang til Flash 9 annonser alle mann til pumpene!

Av Pål Smitt-Amundsen: Hele vår bransje arbeider for å skape bedre kommunikasjons og reklameløsninger på nett. Det å ta i bruk ny teknologi er en absolutt driver for denne utviklingen. Men det skaper også utfordringer som alle nettbyråene, mediebyråene og mediestedene må bidra til å løse.

Støtten for Flash Player 9 i norske folks nettlesere har (endelig) kommet seg over en akseptabel grense. Statistikkene forteller oss at støtten for Flash 9 varierer fra 87% i våre tradisjonelle bedriftsnettsteder til 95% for nyere kampanjesider. I følge Adobe åpner dette opp muligheter for å skape nye og grensesprengende opplevelser på nettet. Vi gir dem langt på vei rett i dette. Men så uproblematisk er det likevel ikke.

Muligheter og (unødvendige) problemer
Flash 9 gir blant annet vesentlig bedre ytelse som tillater bruk av nye visuelle effekter og til og med 3D-grafikk. Årsaken til dette er et flunkende nytt programmeringsspråk i Flash 9 som heter Actionscript 3 (AS3). For eksempel kjører AS3 regneoperasjoner over 100 ganger så raskt som Actionscript 2 (Flash 8) takket være en ny parallell ”motor” for eksekvering av kode.

Det å gå over til en helt ny plattform skjer dog ikke helt uten utfordringer. Et ganske så kritisk problem med nettannonser laget i Flash 9/AS3 har nemlig dukket opp. I mange tilfeller blir ikke et nytt nettleservindu åpnet til tross for at brukeren klikker på annonsen. Det blir nemlig blokkert av nettleserens ”popupblocker” i mange typer konfigurasjoner (kombinasjoner av nettleser, kode i annonsen, underversjon av Flash Player 9, operativsystem og hvordan annonsen blir vist på siden). Dette problemet oppstår i for mange konfigurasjoner til at vi kan ignorere problemet.

En mulig universalløsning
Da vi ikke ser det som noen alternativ å fortsette utvikling av nettannonser i Flash8/AS2 bestemte vi oss for at vi måtte komme oss til bunns i dette. Vi har således brukt en del tid på å komme opp med en løsning som virker med de mest populære nettlesere (IE6, IE7, Firefox, Safari og Opera) og operativsystemer (Windows/OSX).

Apt har kommet frem til det vi mener er en universalløsning som sørger for at åpning av nytt vindu fungerer ”over hele linja”. Dette gjelder dog kun systemer som benytter seg av clickTag (beklager MSN!) eller åpning av en statisk url. Løsningen forutsetter at det kan måtte gjøres endringer i koden på selve nettstedet som viser Flash-annonsen. Her har altså nettstedene en jobb å gjøre for å sikre at de trygt kan vise Flash 9-annonser.

Vi håper da at folk i bransjen kan bidra litt til å teste denne løsningen på sine systemer og konfigurasjoner. Og videre at den kan bli testet i enda flere konfigurasjoner enn det vi har gjort, slik av vi kan legge denne ballen død og peke nesa fremover igjen.

Gå inn på www.apt.no/flash9 for å lese ytterligere teknisk informasjon om emnet samt hente vår kildekode til løsningen. Man står fritt til å bruke kildekoden forutsatt at det meldes fra til oss dersom man kommer frem til forbedringer på denne.

Hvem har ansvaret?
Rapporter om dette problemet har kommet lovlig sent, og lenge etter at flere kampanjer har blitt utviklet i Flash 9. Det kan derfor virke som at andre aktører i bransjen har vært mindre ivrige med å utforske og kvalitetssikre de nye mulighetene som ny teknologi skaper. Vår erfaring tyder på at testsystemene og annonsestyringssystemene ikke har avdekket dette problemet med blokkering av klikk.

Her er det nok mange meninger om hvem som har ansvar for å følge med i timen, men vi oppfordrer mediebyråene, mediestedene og ikke minst INMA til å ligge mer i forkant av utviklingen for å tilpasse sine tekniske systemer til ny teknologi. Dersom dette viser seg å ta tid, bør bransjen varsles om dette i forkant og ikke lenge etter at store deler av bransjen, som leverer innholdet, allerede har tatt i bruk teknologien.

Også Adobe kunne ha tatt på seg litt ansvar her. De har tross alt levert en ny teknologisk standard for Internett, hvor ikke engang den mest grunnleggende funksjonaliteten virker stabil lenger. Problemet med blokkering av nytt vindu er jo et problem som berører alle nettløsninger laget i Flash 9/AS3 og ikke bare nettannonser. Jeg må innrømme at jeg hadde forventet litt mer fra Adobe her.

Pål Smitt-Amundsen
Fagansvarlig Flash
Apt as

(Publisert av Joachim Levin på vegne av Pål Smitt-Amundsen)