Her er Gullkalvens nye lederteam

Sollin Sæle og Tor Arne Birkeland satser på å engasjere enda flere studenter med Gullkalven 2017, også elever utenfor Westerdals Oslo ACT.

80211 b7277 original
Tor Arne Birkeland og Sollin Sæle er Gullkalvens nye lederteam.

Det nye lederteamet i Gullkalven har allerede satt i gang arbeidet frem mot Gullkalven 2017. De forteller at de vil bygge videre på det arbeidet som allerede er lagt ned i studentkonkurransen de foregående årene for å nå flere.

– Ved å fokusere på å forsterke Gullkalvens eksisterende identitet fremfor å fornye alt hvert år, tror vi at det vil kunne hjelpe konkurransen til å vokse seg større, bedre og mer anerkjent over tid, forteller det nye lederteamet, Sollin Sæle og Tor Arne Birkeland.

Gullkalven 2016 bygget videre på den tidligere innførte modellen med åpen brief, men innførte seks kategorier for å sortere arbeidene ved innsending: Audio, Teknologi, Rom, Markedskommunikasjon, Design og Storytelling.

– Vi valgte å gjeninnføre kategorier i konkurransen for å tydeliggjøre mulighetsrommet som finnes i dagens kommunikasjonsbransje. Ettersom vi fikk inn flere bidrag enn på mange år tidligere, vil vi påstå at eksperimentet var vellykket, forteller lederne for Gullkalven 2016, Camilla Antoinette Bøgh og Sunniva Kviteberg.

Hovedpartnere med treårskontrakt

En elevkonkurranse er avhengig av gode samarbeidspartnere, og for Gullkalven 2017 er allerede Tangram design og by:Larm i boks.

– Med by:Larm og Tangram Design med på laget har vi større spillerom til å legge store planer tidlig i prosessen, forteller Birkeland.

Begge partnerne har signert treårskontrakt med Gullkalven, og vil dermed delta både under årets- og neste års gjennomføring.

– Når vi har ivrige partnere som stiller over flere år får vi muligheten til å utforske hvilke muligheter som ligger i samarbeidet i større grad, fortsetter Sæle.

Søker medarbeidere

Nå leter det nye lederteamet etter et solid «Gullteam», det vil si et team av folk som kan jobbe sammen med lederne frem mot årets prisutdeling. I år ønsker de spesielt å oppfordre studenter ved andre skoler enn Westerdals Oslo ACT til å delta.

– Det har i flere år vært en misforståelse at Gullkalven er en konkurranse kun for Westerdals-studenter. Det stemmer ikke. Derfor skal vi jobbe ekstra hardt med å rekruttere studenter fra andre institusjoner, slik at vi kan vise at Gullkalven er en konkurranse for alle kreative studenter i Norge, avslutter Birkeland.

Les mer om de utlyste Gullteam-stillingene på gullkalven.no.