Young Lions 2024: Her er briefen for Film og Print

Her kan du laste ned briefen til Young Lions Film og Young Lions Print. Les også nøye gjennom kvalifiseringskrav og innleveringsfrist. Lykke til!

Skjermbilde 2024 01 18 kl 17 47 46Young Lions Film: Last ned briefen her

Young-lions-care-film_compressed.pdf PDF, 1.527 MB
Last ned

Young Lions Print: Last ned briefen her

Young-lions-care-print_compressed.pdf PDF, 1.534 MB
Last ned

Hvem kan delta i Young Lions?

Du må være 30 år eller yngre (dvs født etter 21. juni 1993).
Jobbe i et kreativt miljø, som kreatør, produsent, filmskaper e.l.
Hvert team må bestå av 2 personer.

Oppgaven

På bare 24 timer for Print og 48 timer for Film skal du utvikle idé, filme og redigere en inntil 60- sekunders reklamefilm eller lage en annonse i format av en dobbeltside (oppslag). Av hensyn til at oppgaven må løses ved siden av andre arbeidsoppgaver i den nasjonale kvalifiseringen, er den totale tidsrammen fra briefslipp til innlevering lenger her enn det du vil møte i Cannes.

Leveransen

Film: Løsningen skal ha form av en reklamefilm på inntil 60 sekunder.
Det skal også leveres en beskrivelse av jobben på engelsk (ca 150 ord) og en plan for sosial distribuering (ca 200 ord). Se forøvrig briefen.

Print: En annonse i form av en dobbeltside (oppslag) i liggende A3- format (42 x 29,7 cm). Det skal også leveres en beskrivelse av jobben og hvilken innsikt og strategi som ligger bak (ca 300 ord). Se forøvrig briefen.

Engelsk er arbeidsspråket i beskrivelsen, mens teksten i selve annonsen/filmen kan veldig gjerne være norsk!

Frister og påmelding

Briefen slippes: 22. januar kl 13:00.
Frist for innlevering: 29. januar kl 23:59.

Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant, men arbeidet må være levert på gullblyantweben (awardforce) innen fristen for å delta i konkurransen.

Om du ikke har brukt Awardforce tidligere, anbefaler vi at du oppretter en brukerprofil og gjør deg kjent med programmet i forkant.

Annen informasjon

Det er gratis å delta i den nasjonale konkurransen. Capa Kinoreklame og Kreativt Forum sponser pass og deltakelse i den internasjonale konkurransen for vinnerteamet i Print og Film, men (NB!!) reise og opphold må dekkes av den enkelte/den enkeltes arbeidsgiver.

Det er åpnet for at samme team kan konkurrere i flere kategorier, men hvis du vinner i flere enn én kategori er det arrangørene av den norske konkurransene som går i dialog og blir enige i hvilken kategori du skal representere i Cannes. Dette er fordi det ikke er lov å konkurrere i flere kategorier i Cannes.

Samme gjelder om du konkurrerer i to ulike team på to ulike kategorier. Hvis du vinner i to kategorier med to forskjellige lag kan du kun representere ett lag og kategori i Cannes. Enkeltpersoner har ikke lov til å konkurrere i flere kategorier i den internasjonale konkurransen. Vær obs på at det er arrangørene av konkurransene som går i dialog og blir enige i hvilken kategori du skal representere.

Screenshot 2021 05 11 at 12 10 36
KF Logo Black