Grønt Punkt skal prege hovedstaden

Arbeid av Bates

Medio oktober er Grønt Punkt Norge AS i gang med sin største reklamekampanje for plastemballasje noensinne.Målsettingen er å få samlet inn best mulig plastemballasje, og kampanjen fokuserer særlig på Oslo, der mange nå starter med utvidet kildesortering. Grønt Punkt Norge AS skal prege bybildet i kampanjeperioden med mange ulike virkemidler.
– For første gang bruker vi en bred mediemiks til å formidle hva som skal inn i plastinnsamlingen, sier markedssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt. Kampanjen spiller på flere forskjellige kanaler, blant annet utendørs, kollektivtrafikk, internett og papiraviser.

Skyll, stapp, osv. – Det er viktig for oss å kommunisere til forbruker at plastemballasjen skal være tom og ren før den leveres. Her har vi en kommunikasjonsutfordring, sier markedssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge AS.

Sammen med reklamebyrået Bates United og mediebyrået MediaCom har de jobbet frem en rekke utendørsløsninger. Enkelte med en innpakning det blir vanskelig å overse.
– Vi hadde lyst til å kle Oslos bysøyler med lett gjenkjennelig emballasje som vi ønsker å samle inn. Det er jo bruktemballasje vi driver med, sier Ljøstad.

Skal nå ungdom med digitale medier. Grønt Punkt å skape de gode vanene tidlig, og har derfor utvidet antall emballasjeprodukter som blir manipulert. Løsningen skal også utnyttes i flere kanaler.
– Det er særlig viktig for oss at ungdom får inn de gode kildesorteringsvanene i sin første bolig. Ut fra målinger ser vi at de kan være litt umotiverte. Vi har derfor valgt å prøve ut digitale medier, blant annet på Spotify i større grad i. I tillegg benytter vi selvsagt også sosiale mediemuligheter, sier markedssjefen i Grønt Punkt.

Bates ved konsulent Geir Modum og teamet Lars Holt og Petter Andersen står for det kreative arbeidet i kampanjen.

Illustrasjonsbilde av bysøyle: Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordninger for emballasje. I tillegg drifter selskapet innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartonger. Selskapet eies av materialselskapene – og er et non-profit-selskap.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.