Amerikaner i oljebyen

Midt i 40 års feiringen av Norge som oljenasjon er det fremdeles nye oljeselskaper som etablerer seg for kortere eller lengre tid. Marathon er et amerikansk oljeselskap som har tenkt å være i Norge lenge. Og som gjerne ønsker medarbeidere med tilsvarende tidsperspektiv.

14784 6db93 original
14785 2e895 original
14786 f66ec original
14787 6937c original
14788 9d54d original
14789 f16cb original
14790 b2fe1 original
14791 cabe5 original
14792 5b769 original