Bilder sier mer enn tusen buzz-ord

McCann har samlet en del mer eller mindre verdifulle bransjetermer og fremstilt dem visuelt i «Bransjeordboka».

89388 5d80a original