De som ikke får bestemme over eget liv

Small Film har laget en serie filmer om sosial kontroll på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

89694 c3faa original
89695 e3feb original
89696 81fd2 original

Mange unge opplever å bli sosialt kontrollert av familien og får ikke leve et naturlig liv med venner og kjærester. Hvert år står mange skolepulter tomme som følge av at unge blir etterlatt i utlandet, enten fordi de blir tvangsgiftet eller fordi de blir sendt til hjemlandet for å bli «oppdratt». Mange lever også et strengt innelukket liv etter skoletid. Disse temaene har Siste Skrik i samarbeid med Small Film laget en serie filmer om på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).


– Målgruppen for filmene er 13-22 år og vi la ned mye arbeid i å utvikle manus som både ville få unge til å stoppe opp og se filmen, samtidig som de skulle føle at vi behandlet temaene med respekt og innsikt, sier teamet Nina Regine Hjelle og Mona Bidne i Siste Skrik.


– I motsetning til vanlige lineære filmfortellinger startet vi med det mest dramatiske og spolte historien bakover for å skape stoppeffekt, sier regissør Mikkel Ohrvik i Smallfilm.


Krevende jobb


Produsent Elisabeth Enstad hadde den krevende jobben med casting og location for filmene.


– Det var ikke den enkleste jobben vi har hatt, sier hun. – Mange aktører sa ja, og ombestemte seg etter å ha snakket med venner og familie. Ikke så rart. Filmene berører betente temaer.


– Filmmanusene ble testet på representanter for målgruppen og representanter for faglige miljøer som jobber med problemstillingene. Dette ga oss verdifull innsikt som gjorde oss i stand til å balansere filmene på en måte som gjorde at vi kunne unngå en utilsiktet religiøs eller politisk debatt som ville virke mot sin hensikt, legger rådgiver Elizabeth Hartmann til.


Filmene ble annonsert på Facebook, Snapchat og Instagram, og filmen om å bli etterlatt i utlandet ble vist og omtalt på NRK Kveldsnytt.

Andre involverte