DNV in Brief


Det Norske Veritas er et av Norges mest internasjonale selskaper – og kan med rette kalle seg en kunnskapsbedrift. Å lage en oppdatert presentasjon av DNV er derfor en krevende oppgave – det er et omfattende og avansert innhold som skal formidles. Og forstås. Oppgaven ble løst med å utvikle en app. Appen gir en rask introduksjon av DNV/tjenestene de tilbyr, med nyheter, årsrapporter, kunde- og tekniske publikasjoner. Å tilgjengeliggjøre publikasjoner slik er i tråd med DNVs grønne profil. I tillegg har man også mulighet til å søke kontor/ansatte via interaktivt kart. ‘DNV in brief’ gjør det utrolig enkelt å oppdatere omfattende mengder innhold og bevege seg mellom innholdet enten det er med en swipe, pinch eller tap. I tillegg har den grafiske identiteten tatt et ganske stort skritt videre. Designet relaterer seg til eksisterende uttrykk, men er tilrettelagt for å gjøre seg bra på nettbrett. URL til app: https://itunes.apple.com/app/dnv-in-brief/id536598970?mt=8 (Vedlagt iPad med app)

23965 d81e5 original
23966 f22f0 original
23967 b8870 original
23968 65024 original
23969 6659b original
23970 3d533 original
23971 901d4 original
28378 d5784 original
36254 88c58 original
36255 22374 original
36256 d7f01 original
36257 bda59 original
36258 45027 original
36259 3211c original
36260 23cfe original
36261 70945 original
36262 1ac5a original
36263 d83f6 original

Det Norske Veritas er et av Norges mest internasjonale selskaper – og kan med rette kalle seg en kunnskapsbedrift. Å lage en oppdatert presentasjon av DNV er derfor en krevende oppgave – det er et omfattende og avansert innhold som skal formidles. Og forstås. Oppgaven ble løst med å utvikle en app.
Appen gir en rask introduksjon av DNV/tjenestene de tilbyr, med nyheter, årsrapporter, kunde- og tekniske publikasjoner. Å tilgjengeliggjøre publikasjoner slik er i tråd med DNVs grønne profil. I tillegg har man også mulighet til å søke kontor/ansatte via interaktivt kart.

‘DNV in brief’ gjør det utrolig enkelt å oppdatere omfattende mengder innhold og bevege seg mellom innholdet enten det er med en swipe, pinch eller tap. I tillegg har den grafiske identiteten tatt et ganske stort skritt videre. Designet relaterer seg til eksisterende uttrykk, men er tilrettelagt for å gjøre seg bra på nettbrett.


URL til app: https://itunes.apple.com/app/dnv-in-brief/id536598970?mt=8

(Vedlagt iPad med app)

7805-6db7e-original.pdf

23964-15ca5-original.pdf PDF, 17.642 MB
Last ned

Involverte byråer

Fasett symbol RGB pos 800px

Fasett