Et arbeidsmarked i endring og flyvende griser …

Er ikke en tittel man ser hver dag. Men nettopp det uforutsigbare arbeidsmarkedet og viktigheten av å være organisert er det som skal løftes (fly) i kampanjen.

89518 7a3d2 original

Samfunnsviterne ville lage en kampanje som forteller at i et arbeidsmarked i endring er det viktig å være medlem i en fagforening. De ønsket å fremheve viktigheten av å være organisert for støtte og veiledning i er arbeidsmarked i kontinuerlig endring.

Målgruppen som Samfunnsviterne ønsker å nå i kampanjen er spesielt ansatte i det private næringsliv, og da med fokus på bransjer som kommunikasjon, HR og administrasjon.

– Det har vært utrolig gøy å jobbe med Dinamo i denne kampanjen. Vi kjenner ikke til andre som går bredt ut og bruker humor som virkemiddel til å fortelle hvorfor medlemskap i fagforening er viktig. Vi syns derfor tiden var inne for nettopp det, sier generalsekretær i Samfunnsviterne, Gunn Elisabeth Myhren.

– For en morsom kampanje dette har vært å jobbe med! Som kreativt team er vi jo midt i målgruppen. Og er det noe vi har lært i reklamebransjen er det at alt kan skje. Det at griserkan fly var egentlig ingen stor overraskelse, sier Kristine Nergaard og Espen Vegard Dysvik Hagen.

Selv om det snakkes mye om endring og digitalisering, så oppleves det gjerne litt diffust, overordnet og fjernt for arbeidstakere i Norge. Mange har nok lett for å tenke; «Omstilling? Nedbemanning? Det skjer jo ikke med meg, eller på min arbeidsplass».

Kampanjen består av filmer, print og bannerannonser og er laget av Dinamo i nydelig samarbeid med Fantefilm og Stir.