Flere gode dager

Reklame for legemidler er underlagt strenge restriksjoner i Norge

3169 371fd original
26402 4a406 original
34387 d111c original
34388 b32d0 original
34389 67d01 original
34390 e2005 original
34391 5fa99 original
34392 f4d1e original
34393 28388 original
34394 b2861 original
34395 e6d56 original
34396 4a2b5 original
34397 182ee original
34398 1e886 original
34399 8f7d3 original
34400 f183a original
34401 a7f17 original
34402 3e436 original
34403 70fa2 original
34404 4aaa8 original

Reklame for legemidler er underlagt strenge restriksjoner i Norge. Den kan kun plasseres i medier beregnet for helsepersonell, og enhver påstand må dokumenteres med forskningsrapporter. Det gjør at mesteparten av legemiddelreklame blir svært lite emosjonell.
Zometa er en kreftmedisin som motvirker komplikasjoner når sykdommen har spredt seg til skjelettet. Medisinen gjør at pasientene kan leve mest mulig normalt den begrensede tiden de har igjen.
Det er en vanskelig og tung oppgave for en lege å fortelle dette til pasienten. De fleste vil derfor forsøke å gi den lille trøsten en kan, for eksempel ved å fortelle at Zometa kan gi dem «flere gode dager». For de fleste handler dette om de små og hverdagslige gledene – de vi ikke tenker på før de ikke lenger er selvfølgelige.
I den lille boken «Flere gode dager» beskriver vi en del av disse hverdagslighetene, i en form som også helsepersonell berøres av. Boken benyttes som en «leave behind» etter informasjonsmøter for helsepersonell, som en emosjonell påminnelse om legemiddelets egenskaper. Noe av «hverdagslighetene» ble også tatt ut som annonser.

6060-2aa81-original.pdf

2187-491ea-original.pdf PDF, 7.005 MB
Last ned

Involverte byråer

21761 f97b8 original

MediaFront