Forbilledlige bankranere og pasienter som rollemodeller

Høgskolen på Vestlandet leder et nasjonalt prosjekt for å stimulere flere unge menn til å velge lærerutdanningen.

Skalpell

Tante Randi er ute med første kampanje for prosjektet «Nasjonal rekruttering til lærerutdanning». Mindre enn 1 av 4 menn velger å studere til å bli barnehagelærer. De unge nordmennene ser tittelen som litt feminin, og kjenner seg ikke kallet til yrket, når den mest brukte egenskapen i yrkesbeskrivelsen er «omsorgsfull».

– For å snu den negative trenden, avdekket vi ulike egenskaper som appellerer til unge menn, og som snakker til «lederen i dem» — hentet rett ut av stillingsannonser for business og lederskap. Viktige egenskaper som også utgjør en god barnehagelærer, sier teamet bak kampanjen.

Filmene er regissert av Torstein Bjørklund i Willy Nikkers.