Freedom

Toget er utvilsomt det mest miljøvennlige alternativet, men NSB har ikke tatt denne ubestridelige posisjonen – nå var det på tide

2036 cf22c original

TAKK FOR AT DU TENKER - Naturen og dyrene takker deg som reiser med tog. Toget er utvilsomt det mest miljøvennlige alternativet, men NSB har ikke tatt denne ubestridelige posisjonen – nå var det på tide. NSB og selvskryt er en farlig kombinasjon, så vi måtte plassere skrytet et annet sted enn hos oss selv. Derfor ble det viktig å skryte av passasjerene. Og like viktig var det at naturen fikk stå for skrytet. Da ble konseptet ”Takk for at du tenker” unnfanget rundt at det er passasjeren som tenker, og naturen som takker.