Gratis Parkering

Merkevaren Straen senteret er lite kjent og forbindes med et tidligere gammelt handlesenter

983 e3260 original
2507 72853 original
3479 5e404 original

Merkevaren Straen senteret er lite kjent og forbindes med et tidligere gammelt handlesenter. Faktum er at Straensenteret i dag er blitt et moderne handlesenter, med et godt utvalg av kvalitetsbutikker i ”basis- segmentet”, samt noen ”shopping”-butikker med klær og andre snope- ting. Senteret har en sentral plassering tett innpå bykjernen, der parkering i byen er ofte et problem. Straen senteret har et eget parkeringsanlegg som også er lite kjent, og som derfor ofte har mange ledige parkeringsplasser.

Oppgaven

Gjøre kjent Straensenteret som et lite, effektivt og moderne kjøpesenter, tuftet på tilgjengelighet. Rammebetingelse: underbygge eksisterende pay-off : Straensenteret – enkleste vei til godsakene.

Konsept:

Vi skal route kundene til senteret, få dem til å prøve, oppleve og få bekreftet det vi lover.

Parkeringslappen er en DM som ble distribuert sammen med Rogalandsavis som en klistrelapp på forsiden av avisen. Dette var et av tiltakene for å få oppmerksomhet rundt senteret. Parkeringslappen kunne du ta med deg å legge på innsiden av bilens rute. Vi ser av responsen at dette har vært en effektiv måte å få folk til å oppdage eller gjenoppdage Straensenteret. Gratis parkering er en ”drager” i en by med parkeringsproblemer. Det virker!

Involverte byråer

Apriil profilbilde 1

Apriil procontra