Hei huseier

Kampanje til alle huseiere i Stavanger for å informere om at kommunen nå overtar ansvaret for alle vann- og avløpsrør utenfor eiendommene. Dette informerte vi gjennom følgende elementer: PR-stunt i gata hvor kommunen selv markerte hva som var "mitt og ditt", malte sjablonger utenfor butikker, steder og lignende – og direkte informasjon til alle huseiere i Stavanger.

23142 eff49 original
23185 3c6a5 original
23220 79798 original
23249 7edc6 original
23267 f4d3e original
23282 829af original