Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) lanserer kraftfull kampanje mot lange ventetider

Ring 2 og HLF følger opp fjorårets prisvinnende kampanje. Denne gangen vil de gi en stemme til alle de som sliter med ubehandlet hørselstap og står i kø for å få hjelp.

HLF

Etter fjorårets prisvinnende kampanje som handlet om tinnitus, har Hørselshemmedes Landsforbund i samarbeid med Ring 2 lansert en ny kampanje. Denne gangen for å rette oppmerksomheten mot de lange ventetidene både når det gjelder utredning og tilpasning av høreapparater.

Navet i kampanjen består av tre filmer hvor vi møter mennesker som enten har stått i kø eller gjør det akkurat nå. Til felles for alle er opplevelsen av å bli isolert fra jobb og sosiale sammenhenger i påvente av høreapparat som fungerer.

– Dårlig hørsel fører ofte til at du føler deg utenfor i sosiale sammenhenger, flere isolerer seg og trekker seg tilbake. Dette kan igjen føre til ensomhet og psykiske plager. Mange kan falle utenfor arbeidslivet forteller Elise Eriksen, markeds-og kommunikasjonssjef i HLF.

– Med denne kampanjen ønsker vi å vise hvordan lang ventetid på høreapparat påvirker folks livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Over hele landet ser vi lange køer. Noen steder opp mot ett år, andre steder enda lengre. Dette er en alvorlig problemstilling som krever handling fra politisk hold. Hørselsomsorgen trenger flere hender og friske midler for å kutte ventetidene og få nødvendig kvalitet på tjenestene til oss med hørselsutfordringer. Og det haster. Helseminister Jan Christian Vestre lanserte nylig «Ventetidsløfte» . Denne kampanjen viser konsekvensene for de mange med hørselsutfordringer som tvinges til å sette livet på vent, utdyper Eriksen.

Erik
Bjørg
Monrad

Samlet inn personlige brev

Per Kristian Voss Halvorsen, strategisk rådgiver i Ring 2, kan fortelle at de har hatt som mål å utvikle en nasjonal kampanje som både berører og engasjerer. I prosessen med å utvikle alt materiell til kampanjen, har de samlet inn personlige historier fra mange av de som har opplevd ventetidene på kroppen. En av disse er 92 år gamle Monrad, som ikke kunne stille selv, men som har fått sin historie lest opp av skuespiller Henriette Steenstrup, som selv bruker høreapparat. 92-åringen fra Haugesund fikk den hårreisende beskjeden om at han måtte komme tilbake om fire år for å få nye høreapparat.

Erik
Monrad
Bjørg

Politikere måtte vente

Kampanjen har som formål å gi en stemme til alle de som sliter med ubehandlet hørselstap og står i kø for å få hjelp. I tillegg til tre sterke og personlige historier ble det satt opp et venterom foran Stortinget, der politikerne kunne trekke en kølapp og deretter oppleve ventetiden på kroppen. Både Erna Solberg og flere medlemmer av Stortingets helse- og omsorgskomité fant veien til venterommet. Dette ble en sterk oppfordring til politikerne om å handle raskt, forteller Halvorsen.

Erna

Kampanjen rulles ut nasjonalt denne uken, og Hørselshemmedes Landsforbund og Ring 2 håper den vil bidra til politisk handling i tillegg til flere medlemmer. Målet er en raskere prosess for å sikre høreapparat til de som trenger det, og da er det viktig at mange står sammen for å bli hørt.

Andre involverte

E

Elise Eriksen

Ansvarlig hos kunde