Jaerlines

Velkommen om bord på Jaerlines – for deg som skal ut og fly fra Jæren! Stavanger lufthavn Sola er et viktig knutepunkt for kollektiv transport i Stavanger-regionen – samtidig som flyplassen har den høyeste andelen av privatbilkjøring blant de store flyplassene i landet. Sammen med NSB, flere kommuner på Jæren, kollektivselskapet Kolumbus og Rogaland Taxi klarte krefter ved lufthavnen å få satt opp én bussrute/et kollektivt alternativ til og fra flyplassen fra tettstedene nedover Jæren – for første gang i historien (og som et prøveprosjekt!). Nå trengte denne bussen dekor… Vi startet Jaerlines – et lite flyselskap (som foreløpig riktignok bare hadde direkteruter på landjorda) med en enkel visjon: Flyturen skulle starte allerede på Jæren! Og gå via Stavanger Lufthavn, Sola og ut i den store verden. Løsningen og lanseringskampanjen førte til mye oppmerksomhet i hele regionen – og avgangene ble fylt opp av glade jærbuer fra dag én.

24137 41aaa original
24138 77740 original
24139 1f8a8 original
24140 38802 original
24141 37cda original

Velkommen om bord på
Jaerlines

– for deg som skal ut og fly fra Jæren!

Stavanger lufthavn Sola er et viktig knutepunkt for kollektiv transport i Stavanger-regionen – samtidig som flyplassen har den høyeste andelen av privatbilkjøring blant de store flyplassene i landet. Sammen med NSB, flere kommuner på Jæren, kollektivselskapet Kolumbus og Rogaland Taxi klarte krefter ved lufthavnen å få satt opp én bussrute/et kollektivt alternativ til og fra flyplassen fra tettstedene nedover Jæren – for første gang i historien (og som et prøveprosjekt!). Nå trengte denne bussen dekor…

Vi startet Jaerlines – et lite flyselskap (som foreløpig riktignok bare hadde direkteruter på landjorda) med en enkel visjon: Flyturen skulle starte allerede på Jæren! Og gå via Stavanger Lufthavn, Sola og ut i den store verden. Løsningen og lanseringskampanjen førte til mye oppmerksomhet i hele regionen – og avgangene ble fylt opp av glade jærbuer fra dag én.

Involverte byråer

Fasett symbol RGB pos 800px

Fasett