KRS protesterer mot Protestfestivalen

I forbindelse med Protestfestivalen 4.-10. september har Ring 2 laget to annonser for den nyetablerte Kristiansandsavisen – KRS

Nei protestfestivalen 1
Ja protestfestivalen 2

Da byrået fikk oppgaven med å lage en helside som viser KRS sin støtte til festivalen, ble svaret ikke én, men to annonser: en hvor KRS i Protestfestivalens ånd protesterer mot festivalen, og en for å vise at KRS alltid får frem begge sider, og dermed også støtter festivalen.

Protestfestivalen er tross alt et arrangement mot likegyldighet, og for engasjement og meningsbrytning. Rett og slett en festival som skal slippe til alle meninger.

Involverte

G

Gunnar Stavrum

Ansvarlig hos kunde

L

Lene Bjørck

Ansvarlig hos kunde