Løser lønnskampen med pennestrøk

Dinamo tegner bart på landets kvinnelige sykepleiere i ny kampanje.

16273 26f60 original
16274 d3582 original
16275 b1359 original

I helgen gikk startskuddet for Sykepleierforbundets likelønnskampanje «Med et pennestrøk kan lønnsgapet minskes». Kampanjen er utviklet i samarbeid med Dinamo, og skal sette fokus på at kvinner fortsatt tjener mindre enn menn for arbeid av lik verdi. Sykepleierforbundets mål er en likelønnspott som skal minske lønnsgapet, slik likelønnskommisjonen har foreslått.

Forbundet mobiliserer nå sine 88.000 medlemmer med et klart budskap til politikerne: «Undertegn. Tålmodigheten vår er slutt.»

I tillegg til å være en viktig sak, er likelønn en kommunikasjonsfaglig interessant og utfordrende oppgave, sier Eskil G. Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Dinamo PR.

Dette handler ikke om en yrkesgruppe som ønsker bedre betalt, men om likeverd mellom kvinner og menn og hvordan vi som samfunn definerer, og verdsetter, verdiskapende arbeid.

Kampanjen ble utviklet av et tverrfaglig team fra Dinamo med spesialkompetanse på likelønn og likestilling, offentlige kampanjer, media og organisasjonsutvikling.

Teamet fra Dinamo:

Erik Loe (rådgiver, reklame)

Eskil G. Sivertsen (kommunikasjonsrådgiver, PR)

Ingunn Yssen (spesialrådgiver, PR)

Stein Simonsen (tekstforfatter)

Torstein Greni (AD)

Live Huse (AD)

Anne Gro Carlsson (prosjektleder)

Marcel Leliënhof (fotograf)

Involverte byråer

58579 11676 original

Dinamo AS