Norsk finansteknologi går globalt med nytt navn

Etter 30 år bytter Zdata navn til Aritma, som følge av selskapets internasjonale satsing. Bak nytt navn, merkevarestrategi og kommunikasjonskonsept står kommunikasjonsbyrået Maskinen. Designbyrået Heydays står for visuell identitet og nye nettsider.

Aritma Illustrasjon

Aritma har velprøvd og omfattende teknologi innen Open Finance, som har kraftig vekstpotensiale i et større internasjonalt marked. 15.000 selskaper er allerede koblet til Aritma sin Open Finance-plattform.

– I internasjonal sammenheng er Norge og Norden modne markeder på digitalisering av finansiell infrastruktur. Med sin ledende posisjon her hjemme sitter Aritma allerede på svar som veldig mange leter etter andre steder. Vi er overbevist om at selskapet nå har et godt grunnlag for å fortsette sin historie ut i verden, og gleder oss til å følge dem videre, sier Per Øivind Bang, seniorrådgiver i Maskinen.

Aritma Illustrasjon
Aritma Notatbok
Aritma Plakat1
Aritma Uten

Gjennom å standardisere finansiell infrastruktur og gjøre den tilgjengelig for alle, muliggjør Aritma raskere og mer innovasjon hos bedrifter og innen fintech. Teknologien kobler sammen og verdiøker finansielle data mellom bedrifter, regnskapssystemer og banker.

– Det nye navnet Aritma reflekterer bedre hva vi leverer. Vi ønsker å signalisere at vi gjør en skikkelig endring, og da trengte vi et navn som reflekterer litt bredere hva vi er slik at det blir enklere for kundene å forstå hva vi tilbyr. Vi ønsket også et navn som fungerer bedre i et internasjonalt marked. Aritma spiller på aritmetikk, og det vi gjør er jo å transformere data. Vi tar finansiell informasjon og integrerer mellom ulike kilder. Vi legger sammen tall, verdiøker data og skaper noe mer, sier Jarle Holm, CEO i Aritma.

Aritma Web

– I Heydays har vi lang erfaring med å utvikle merkevarer som setter nye designstandarder i sine kategorier. Aritma er en sånn kunde. Ikke bare forstår de at merkevareutvikling er et forretningstrategisk verktøy, men de lar seg også utfordre og med det definere distinkt visuelt språk som vil bidra til at Aritma kan bli en tydelig aktør på den internasjonale arenaen. Vi gleder oss til å følge Aritma videre sammen med våre gode kollegaer i Maskinen, sier Design Director Lars Kjelsnes.

PM Aritma 090123x
Fra venstre: Jarle Holm (Aritma), Per Øivind Bang (Maskinen) og Lars Kjelsnes (Heydays).

Tidligere har Heydays og Maskinen samarbeidet om å løfte merkevarer som Flokk, Nel, Metode, Ably Medical og Monner.