Ny byråmodell bak kampanje for TheVIT

I et annerledes og mer uforutsigbart marked er det rom for de mindre og effektive miljøene, som gjerne samarbeider. Nå har Horn & Co utviklet ny kampanje for TheVIT, med Blake and Friends og Hensikt på laget. Kampanjen har rullet og gått siden sommerferien.

Frederik Horn i Horn & Co har jobbet med TheVIT i nærmere et år, og da den første store kampanjen skulle utvikles valgte han å dra veksel på Blake and Friends’ erfaring. I tillegg er Hensikt med på laget for optimalisering av medieinnsatsen.

Næringslivets beste støtteapparat

TheVIT tilbyr tjenester innen økonomi, regnskap/lønn, analyse, HR og forretningsutvikling tilpasset et næringsliv i rask utvikling. Kundene får derfor tilgang til sin egen meget kompetente økonomi- og/eller HR-avdeling, i en form og omfang som passer dem. Dette er kompetanse og løsninger som normalt er forbeholdt store virksomheter. – Dette var utgangspunktet for kampanjen, sier Frederik Horn.

Henrik Hagelsteen, tekstforfatter og daglig leder i Blake, supplerer.

– Økonomisk rådgivning, regnskap og tall oppleves for mange som et nødvendig onde og er et fagområde som for mange kan oppleves litt lite tilgjengelig og komplisert. Å finne en form og et uttrykk som fascinerer målgruppen, og får frem at TheVIT er næringslivets beste støtteapparat ble derfor viktig.

Kampanjen består av en rekke digitale annonser, filmloops og print. I tillegg er det skrevet kundehistorier og utviklet landingssider.

The VIT annonse FA 246x365
The VIT annonse regnskap FA Trykk
The VIT annonse FA 246x365 smiley

Viktig, men komplisert

– Vi er svært fornøyd med hvordan byråene løste oppgaven, sier Christian Martinsen, partner, salgs- og markedssjef i TheVIT.


– Selv om Sparebank 1 Østlandet er på eiersiden, og vi er nærmere 200 ansatte, er vi fortsatt små og ukjente. Derfor er det viktig for oss å kommunisere at kompetanse og teknologi kan gi kundene gode økonomiske styringssystemer på løpende bånd, at vi skaper verdi uten unødig friksjon og ikke minst at vi har dyktige folk som leies ut etter behov, avslutter Martinsen.


Små til daglig, store når det kreves

– Forretningsideen til Horn & Co er såre enkel: Vi har tett dialog med kundene, jobber ofte fra deres lokaler og knytter til oss relevante og kompetente ressurser utfra oppdragets behov. På den måten får du topp motiverte folk på laget, som er egnet for oppgaven. Denne kampanjen er et strålende eksempel på kvaliteten og effektiviteten du får med denne modellen, sier Frederik Horn

Han var ikke i tvil om valget av Blake and Friends. – De er dyktige, formsterke og har god forretningsforståelse. I tillegg er det jo veldig hyggelig å jobbe med gamle bransjekolleger. Valget var veldig enkelt.

Blake and Friends oppsto i 2016, med Henrik Hagelsteen som daglig leder. Byrået består nå av 14 medarbeidere og løser en rekke ulike kommunikasjonsutfordringer. De er også spesialisert på eiendom og tilgrensende virksomheter. Blant kundene finnes selskaper som Selvaag, OBOS, KLP og NCC.


Frederik Horn har drevet Horn & Co siden starten av 2020. Tidligere har han vært byråleder hos både Verdens Sterkeste Mann, Ernö og JCP.

– Jeg var et øyeblikk usikker på om det var en god idé å starte for seg selv da Norge stengte i mars. Men vi har hatt fulle dager hele veien, så det er tydelig at vår modell settes pris på av flere annonsører. Horn & Co jobber i dag bl. a. for Hunton, TheVIT og Norges Varemesse.