Et forbund i ryggen

Hvis det ikke hadde fantes regler i samfunnet, ville det blitt kaos. Det samme gjelder i arbeidslivet.

42400 8b4b0 original
42403 97bb4 original