Rask respons fra TRY Motion

TRY Motion har lagd en informasjonsfilm for Helsedirektoratet om viktigheten av gode systemer for tidlig oppdagelse og rask respons på helseavvik.

Bilde 05 03 2021 klokken 12 27

Ett av tre dødsfall som kunne vært unngått i helsetjenesten skyldes mangelfulle observasjoner eller misforståelser mellom helsepersonell. Helsedirektoratet jobber på flere hold for å endre den statistikken. Derfor fikk TRY Motion oppgaven med å lage en informasjonsfilm med en klar målsetning: Å minne helsepersonell, inkludert helsefagarbeidere, sykepleiere og leger om viktigheten av å ha et system i sin virksomhet for tidlig oppdagelse og rask respons på helseavvik.

Animatør Tord-Øystein Stubberud i TRY Motion forteller at han nærmet seg oppgaven ved å bruke symbolikken i puslespill som et gjennomgående fortellergrep.

– Du får ikke noe ut av bare én puslespillbit. Bitene gir først mening når de de finner sammen og danner en helhet. På samme måten trenger alltid helsepersonell et helhetlig pasientbilde. Og for å få hele bildet trengs blant annet å etablere velfungerende virksomhetssystemer.

Se filmen her.

Stubberud forteller at var viktig for kunden at filmens alvorlige budskap ble kommunisert med varme og positivitet.

– Vi utarbeidet en visuell stil der tematikkens alvor blir ivaretatt, men samtidig åpner for pusterom underveis med lekenhet og humør. I en forlengelse av det landet vi på en «levende» skyggelegging. Det bidrar til å gi filmen en lun atmosfære, uten at fokus flyttes fra det alvorlige, men viktige budskapet.