ROM: Co-working space for KLP Eiendom

Et ærlig og samlende navn og konsept for co-working.

ROM1
ROM2
ROM3
ROM4
ROM5
ROM7
ROM9
ROM11

Med svært ulik utforming, størrelse og standard har KLP Eiendom drevet kontorfelleskap i en årrekke. Et arbeids- og eiendomsmarked i endring skaper derimot behovet for et ærlig og samlende navn og konsept med konkurransekraft i markedet for co-working. Et markedskonsept for fleksible rom, med tilbud om både kortidsleie og langtidsleie for målgruppene små og mellomstore bedrifter.

Navnet ble ROM – et kontorfellesskap fra KLP Eiendom. Den visuelle ideen tar utgangspunkt i alle de ulike kontorlokalene KLP Eiendom besitter, som gjennom sin egenart og utforming gir fleksibilitet til bedrifter. Velg store lokaler, små lokaler, flere lokasjoner, sentralt eller mer grisgrendt, skalér opp i en periode eller flytt lokasjon ved behov. ROM er fleksible rom for en fleksibel hverdag og muligheten for å jobbe for seg selv, sammen med andre.

ROM13
ROM12
ROM10
ROM8
ROM6