Usedvanlig høy kvinneandel i ledelsen

Atyp med annonse for Honningcentralen i anledning Kvinnedagen 8. mars.

HONN Kvinnedagen2021 246x365 SKJERM72

Når man først har valgt å betrakte Honningcentralen som Norges største arbeidsplass, må det være jo lov å påpeke at kvinneandelen er usedvanlig høy. Dette er en annonse som sto på trykk i Dagbladet 8.mars, og som ble publisert på sosiale medier samme dag.

Involverte

A

Anniken Bjørnå

Ansvarlig i Honningcentralen

K

Knut Tisthal

Ansvarlig i Honningcentralen