Visuell identitet for Ampwell

Ampwell er grunnlagt av Arendals Fossekompani for å utvikle et komplett økosystem for batteritjenester (Battery-as-a-Service). Etter et tett samarbeid med Ampwell i 2022 viser Emdash endelig frem arbeidet med visuell identitet og nettside.

Lagring av energi med batterier bidrar til å redusere energikostnader og støtter overgangen til grønne kraftkilder. Ampwell gjør det mulig å utnytte ikke-fleksibel kraftproduksjon som vind- og solenergi, for å opprettholde et funksjonelt og stabilt energinett.

– Målet i arbeidet har vært å synliggjøre Ampwells fremtredende posisjon i utviklingen av innovative og bærekraftige batteriløsninger. I samarbeid med Emdash fant vi egenskapene for den visuelle identiteten som er sentrale for oss når vi utvikler selskapet videre. Identiteten fanger både hvem Ampwell er, samt våre ambisjoner for fremtiden. Takk til Emdash for et grundig og godt samarbeid gjennom hele prosessen, sier Torkil Mogstad, CEO i Ampwell og EVP i Arendals Fossekompani.

Ampwell KF 3
Ampwell KF 4
Ampwell KF 5
Ampwell KF 6
Ampwell KF 7

Et balansepunkt

– Designkonseptet speiler Ampwells forretningsfilosofi, unike navn og egenskaper ved markedet selskapet opererer i. Visuelle egenskaper som fleksibilitet og balanse løfter Ampwell som en stødig aktør i et komplekst marked. Designsystemet gir Ampwell en klar og tilgjengelig stemme i et marked som er preget av tunge og komplekse løsninger, sier designer i Emdash, Martine Ludvigsen, og designer Jarle Wathne Johansen.

Ampwell sin digitale tilstedeværelse har vært en sentral del av arbeidet. Harmoniske og stabile bevegelser balanseres med skarpe farger og presise datafremstillinger. Disse kontrastene skaper et gjenkjennelig uttrykk i tråd med Ampwell sine ambisjoner og retning for fremtiden.

Ampwell KF 8
Ampwell KF 9
Ampwell KF 10
Ampwell KF 11
Ampwell KF 12
Ampwell KF 13

Involverte

T

Torkil S. Mogstad

Chief Executive Officer, Ampwell

M

Magnus Johansen

VP Business Development, Ampwell

H

Hanne Nyborg Watts

VP Communication and Sustainability, AFK