Visuell identitet for 
investeringsselskapet Vergia

Arendals Fossekompani (AFK) har nylig etablert Vergia, et nytt strategisk investeringsselskap. Vergia forvalter en selskapsportefølje med grønne teknologier som i kombinasjon bidrar til å akselerere løsninger til det grønne skiftet.

Emdash har bistått Vergia med rådgivning knyttet til design og merkestrategi av en fremtidsrettet og strategisk forankret visuell identitet.

– Vi er alltid bevisst på verdien av design – og jobber best med miljøer som forstår våre virksomheter og strategiske drivere. Vi jakter alltid smart og effektivt design som kan virke som en brekkstang for økte prestasjoner over tid, sier Stig Henning Svensson, CFO og Executive VP i Vergia.

Vergia KF 03
Vergia KF 05
Vergia KF 11
Vergia KF 10
Vergia KF 01

En tydelig stemme

Vergia skal ta en tydelig posisjon i å drive det grønne skiftet fremover. Dette gjøres ved å kombinere ulike industrielle partnere og teknologier. Det er denne tilnærmingen som har dannet grunnlaget for det visuelle konseptet.

– Konseptet tar utgangspunkt i måten Vergia kombinerer industriell teknologi, kunnskap og partnerskap med andre selskaper i en unik portefølje. Industriområdene i porteføljen er representert ved modulære byggeklosser. Det er disse byggeklossene, med utgangspunkt i Vergia-symbolet, som trekker oss fremover, sier Martine Ludvigsen, designer i Emdash.

Vergia KF 12
Vergia KF 04
Vergia KF 14
Vergia KF 08

Det har vært viktig å etablere et tidløst, relevant og effektivt visuelt uttrykk med balanse mellom tekniske og menneskelige egenskaper.

– Komplekse sammenhenger er alltid krevende å formidle. Vi har derfor hatt fokus på tydelige virkemidler og et designsystem som er logisk og enkelt i bruk. Farger, bildebruk og designprinsipper er inspirert av norsk natur og industri. Helheten dette skaper både speiler og løfter selskapet og dets ambisjoner – effektivt, finslipt og solid, sier Jarle Wathne Johansen, kreativ leder i Emdash.

Erfaring og innovasjon

– Basert på erfaring fra mer enn et århundre med vannkraftproduksjon, ser Arendals Fossekompani frem til å dyrke Vergia og den grønne energiporteføljen videre. Den visuelle identiteten er et godt utgangspunkt for dette. Arbeidet med visuell identitet er et resultat av en grundig gjennomarbeidet merkevareplattform og et godt samarbeid med Emdash, som har jobbet tett med oss på flere nivåer i selskapet, sier VP Communication and Sustainability i Arendals Fossekompani, Hanne Nyborg Watts.

Andre involverte

M

Morten Henriksen

CEO (Vergia)

S

Stig Henning Svensson

CFO & EVP (Vergia)

C

Camilla Levinsen

Investment professional (Vergia)