Visuell identitet for rådgivningsmiljøet Sustainability

Nylig ble Sustainability AS lansert, et rådgivningsselskap med fokus på klima, sosiale forhold og bærekraftig virksomhetsstyring. Det nyoppstartede designbyrået Emdash Oslo har designet den visuelle identiteten og vært strategisk rådgiver i utviklingen av merkevaren.

Sustainability KF 01 Hovedbilde
Sustainability KF 02
Sustainability KF 03
Sustainability KF 04
Sustainability KF 05

– Stadig flere ønsker hjelp til å navigere i bærekraftslandskapet, samtidig forventer forbrukere og folk flest mer av selskapene – ikke kun på klima, men også når det gjelder mangfold, inkludering og åpenhet. En helhetlig satsning på bærekraft vil lønne seg, sier Mette Fossum, seniorrådgiver og partner i Sustainability.

Dette har også vært fokuset i arbeidet med den visuelle identiteten. Bærekraft og grønne omstillinger har flere sider, og for å lykkes med en troverdig grønn omstilling og utvikling må man se på flere sider av virksomheten. Slike prosesser foregår over tid, og med grundige iterasjoner blir resultatene stadig bedre. Identiteten tar utgangspunkt i slike prosesser og skaper assosiasjoner til kretsløpet vi forbinder med bærekraft, samtidig som den forteller noe om Sustainabilitys helhetlige rådgivningstilbud i bærekraftsarbeidet.

Sustainability KF 07
Sustainability KF 08
Sustainability KF 09
Sustainability KF 10

– Sammen med Emdash har vi har arbeidet systematisk for å tydeliggjøre mål, retning og resultater for selskapet, og hvilke verdier det er viktig for oss å skape. Emdash har utfordret oss, og vi er svært fornøyd med hvordan den visuelle identiteten representerer selskapet, sier Ingrid Aasaaren, daglig leder og seniorrådgiver i Sustainability.

Jarle W. Johansen, kreativ leder i Emdash, mener at det er en styrke snarere enn en ulempe at Emdash fremdeles er et lite byrå.

– Man trenger ikke være et stort miljø for å løse store utfordringer, påpeker Johansen. At vi er et lite miljø innebærer at vi kan jobbe effektivt og tett sammen, også på store prosjekter.

– Det er viktig for oss å forstå de strategiske behovene til våre kunder, for så å kunne hjelpe dem med å fatte og realisere de riktige designvalgene, fortsetter han.

Jarle har i tillegg til erfaringen som designer og kreativ leder også bakgrunn som økonom fra Norges Handelshøyskole.

– En av våre viktigste oppgaver er å løfte frem og støtte våre kunders strategiske prioriteringer og verdiforslag. Her mener jeg at vi har lykkes med Sustainability.

Sustainability KF 11
Sustainability KF 12
Sustainability KF 13
Sustainability KF 14
Sustainability KF 15
Sustainability KF 16

Klima- og naturkrisen er ikke lenger et fremtidsscenario, det er nåtid. Den visuelle identiteten inspirerer til behovet for bevegelse og forandring, som er helt sentralt for å lykkes med enorme økonomiske og politiske omstillinger, lokalt, nasjonalt og globalt.

– Bærekraft handler om helhet. Det kan ikke løses av politikerne og det offentlige alene. Det spennende ved å jobbe med næringslivet er at de både utgjør størstedelen av problemet, men også en tilsvarende stor del av løsningen. Det er helt umulig å få til et grønt skifte uten at næringslivet blir en motor i prosessen, sier Ragnhild Eikenes, seniorrådgiver i Sustainability AS.

Involverte byråer

Involverte

N

Nicolas Tourrenc

Fotograf

I

Ingrid Aasaren

Ansvarlig hos kunde

M

Mette Fossum

Ansvarlig hos kunde