– Det er ingen hemmelighet at vi er ambisiøse

Beathe Stangeland Eide, Head of Brand And Marketing i ice, forteller om den nye kampanjen for tjenesten Rollover Deling, laget sammen med NORD DDB.

Beathe
Beathe Stangeland Eide, Head of Brand And Marketing i ice.

Hva ønsket dere å oppnå med den nye kampanjen for Rollover Deling, og hva gikk briefen ut på?

– Akkurat denne kampanjen er en fortsettelse av forrige produksjon som vi hadde i høst. Da var det første gang vi fortalte at vi har bygget et nytt og moderne nett, nettopp for å kunne gi kundene våre mer. Den første produksjonen handlet da om mer data til lav pris. Mens denne gang ønsket vi å trekke frem en av de mange andre fordelene en som kunde får som en følge av at vi har bygget et nytt og moderne mobilnett. Vi har kommet med en rekke innovasjoner i vår kategori, og en av disse produktene og tjenestene har vært Rollover Deling. Våre analyser viste at dette produktet var nesten helt ukjent for alle andre enn våre egne kunder. Rollover Deling er også et produkt som viser veldig godt hvem vi er og hva vi står for, og som kun kan lages når man er en mobiloperatør som setter kunden i fokus. Vi synes det er fint at kundene kan dele oppspart data med andre ice-kunde; venner, familie eller andre. Så briefen handlet også om å få frem nettopp det samt kanskje vise at det er enkelt og sympatisk å være kunde hos ice.

Kampanjen for Rollover Deling ble lansert i slutten av januar.

Hva er tanken bak det litt overdrevne og «euforiske» universet som presenteres i de to siste ice-kampanjene?

– Vår kategori, Telecom-sektoren, har etter vår mening ofte hatt en tendens til å komplisere teknologien sin. Man fokuserer på selve «tech’en» heller enn hva tech gjør, eller til og med hva den kan gjøre en gang i fremtiden. Vi har ønsket å avmystifisere dette, og rett og slett kunne vise folk hva de får og kan gjøre når de er kunder hos ice, og det løses veldig godt med et brudd fra litt klassisk og svulstig telecom-sjargong, og over i det å dra brukerfordelene litt ut i det absurde.

«Jeg har møtt mang en rådgiver som blir litt satt ut av en kategori som kanskje kan kalles Markedsføringens svar på ekstremsport.»

Beathe Stangeland Eide

På hvilken måte er slike kampanjer med på å forsterke den overordnede forretningsstrategien til ice?

– Vi oppnådde en viktig milepæl når vi i inngangen av 2020 nådde 10 % markedsandel. Med dette delmålet bak oss, så la vi om vår strategiske retning. Det er ingen hemmelighet at vi er ambisiøse, og går nå for 20 % markedsandel. Alt vi gjør skal bidra både mot vår langsiktige posisjon og mål, og naturligvis på våre kortsiktige målsetninger. Vår kategori er svært preget av sterk og stor konkurranse. Jeg har møtt mang en rådgiver som blir litt satt ut av en kategori som kanskje kan kalles Markedsføringens svar på ekstremsport. Og så har du oss da, som ikke har de samme uendelige budsjettene som enkelte av de andre vi konkurrerer med. Da trenger vi partnere som evner å kombinere det å tenke langsiktig med det å tenke kortsiktig. NORD DDB har løst denne briefen med tanke på dette. Produksjonen rommer ikke bare en reklamefilm tiltenkt TV, den rommer nok variasjon til å kunne oppnå en balanse mellom det å bygge merkevaren og det å selge i dag. Vi er ikke en organisasjon som kan vente seks måneder på at salget skal ta seg opp, og det at vi vil så mye – i dag – er nok en av grunnene til at ice er et så utrolig spennende sted å jobbe – hver eneste ansatt her har «utfordrer» som en del av sitt DNA.

På hvilken måte må en utfordrer i mobilmarkedet forholde seg til andre kommunikative spilleregler enn «duopolistene» i markedet?

– Det å være utfordrer er en holdning som en naturligvis kan forsøke å innta, men det vil ikke si at en faktisk har det i sitt DNA. Hvis du f.eks. er en av de tidligere Statsmonopolistene, som f.eks. kan kjøpe seg til sin vekst i motsetning til å måtte satse på innovasjon for å lykkes, så har du et annet utgangspunkt enn en aktør som begynner med en grunderidé og drøm. En utfordrer trenger ofte å være svært fokusert på hva en bruker tid på å snakke om og hva en ønsker å bli kjent for, og det på et lavere reklame og mediabudsjett enn de store – og ofte med krav om høyere og raskere avkastning på markedsføringsinvesteringene. Det er faktisk ikke så mye mer enn noen få år siden vi startet med en mast og en kunde.

Fra kampanjen «ice utfordrer de store», lansert september 2020.

Måler dere effektene av kampanjene?

– Klart vi gjør! Vi følger effektene av all markedsinvestering både på kort og lang sikt. Vi måler merkevareparametere, selve kampanjene og ikke minst salget hver eneste dag. Og produksjonen er lagt til rette for å løpende optimalisere materiellet.

Hvordan opplever dere samarbeidet med NORD DDB, og har du noen tips for å få det beste ut av byråene ice samarbeider med?

– Vi har et tett og godt samarbeid med gjengen vår i NORD DDB, og opplever at de balanserer strategisk tenking, innsikt og kreativitet med et klart og tydelig mål om å løse våre forretningsmessige mål og utfordringer. Det er godt å ha et byrå som bryr seg like mye om effekter som kreativiteten. DDB kom inn som en viktig samarbeidspart før min tid begynte i ice, og vi har fått til en fin dynamikk oss imellom. Samarbeid handler om å forstå hverandre, og det bygges over tid. Nå er vi veldig forventningsfulle til hva vi kan oppnå sammen på neste produksjon.