– Å ha en payoff som holder seg like relevant er en kjempestyrke

I spalten Briefen snakker vi med de som sitter på den andre siden av bordet om aktuelle kampanjer. Denne gangen: Hilde Gammelsæter, markedssjef i VG om den store «Dagen er ikke helt den samme uten …»-kampanjen som ble lansert tidligere i høst.

V Gadshel

Nyheter som kommer plutselig og tar oss på senga, er i fokus i VGs nye kampanje, som ble lansert i slutten av september

Hva ønsket dere å oppnå med kampanjen, og hva gikk briefen ut på?

– Briefen handlet om å skape en profilkampanje med målsetning om å øke preferansen til merkevaren VG. Gjennom innsikt om målgruppen vår, ble det viktig at for oss at kampanjen skulle treffe på drivere som «gir de nyhetene alle snakker om» , samt få frem at VG med sitt brede innholds-univers er for alle og kobler nordmenn sammen. Kampanjen tar oss gjennom ulike personlige reaksjoner og «VG-øyeblikk» med en humoristisk vri, og med den gjenkjennelige «VG-snerten» som vi vet nordmenn elsker, forteller Gammelsæter.

«Konsistent bruk av payoffen gjennom årenes løp har vært kjempeviktig for oppbyggingen av merkevaren VG og hvor sterk den er i dag.»
Hilde Gammelsæter 2

Hilde Gammelsæter, markedssjef i VG.

Hva er bakgrunnen for at dere går litt i en ny retning denne gangen?

– For oss var det viktig å skape en fornyet relevans til en nyere tid og et mer fragmentert mediebilde i 2020, hvor VG ikke bare representerer en pause, men også er en viktig kilde for å holde seg oppdatert i en verden med uendelige kilder til informasjon og underholdning.

På hvilken måte er slike kampanjer med på å forsterke den overordnede forretningsstrategien?

– Ved å skape lyst og øke preferansen til VG, skal denne kampanjen forsterke vår posisjon som nordmenns førstevalg som nyhets-destinasjon.

Pay-offen forblir den samme gamle gode. Hvor viktig tror du den har vært for VG gjennom tidene?

– Å ha en payoff som holder seg like relevant over mange år som «Dagen er ikke helt den samme uten …» er naturligvis en kjempe-styrke. Konsistent bruk av payoffen gjennom årenes løp har vært kjempeviktig for oppbyggingen av merkevaren VG og hvor sterk den er i dag.

Kan du si noe om samarbeidet mellom SMFB og VG i utviklingen av denne kampanjen?

– Det har vært en veldig inspirerende og lærerik prosess å jobbe med SMFB på denne kampanjen, som også har vært en del av et større posisjonerings-prosjekt i VG. En utrolig dyktig og kreativ gjeng med masse engasjement, og som kjenner merkevaren VG godt.