– Vi leter hele tiden etter «den hellige gralen»

I spalten Briefen snakker vi med de som sitter på den andre siden av bordet om aktuelle kampanjer. Denne gangen: Aina Lemoen Lunde, markedsdirektør i DNB om årets utgave av kampanjesuksessen #huninvesterer, som skal tette pensjonsgapet mellom kvinner og menn.

SBF 7434 Aina Lemoen Lunde 1728x1152
AIna Lemoen Lunde. Foto: Stig B. Fiksdal

Hva ønsket dere å oppnå med den nye kampanjen, og hva gikk briefen ut på?

– Med lanseringen av #huninvesterer i fjor så har vi kommet godt i gang, og kapitalgapet er redusert. Men vi er langt fra i mål. Et av tallene vi så i forbindelse med #huninvesterer, handlet om pensjon og det hintet om et større pensjonsgap: 86 prosent av alle som er «minstepensjonister» i dag, er kvinner. Det er lett å tenke at dette ligger bak oss. Kvinner er i dag i større grad yrkesaktive enn tidligere. Men fremtidens kvinnelige pensjonister ligger ikke an til å bli likestilte med fremtidens mannlige pensjonister, uten at det tas grep. Så vårt mål er å gjøre kvinner oppmerksomme på pensjonsgapet, øke kompetansen og gjøre det lett å ta grep.

– Finansbransjen har i mange år prøvd å snakke om pensjon, men når kompetansen i befolkningen fortsatt er såpass lav, så har vi ikke gjort en god nok jobb. Så derfor gjør vi nå denne store satsningen med å øke kunnskapen og gjøre pensjon mye lettere å forstå. Kompetansehub’en www.huninvesterer.no er viktig i så måte, fordi vi her samler mye innhold og digitale verktøy, som skal bidra til å tette pensjonsgapet.

Fjorårets #huninvesterer-kampanje, der målet var å tette kapitalgapet mellom kjønnene, var en milepæl. Hva tok dere med av lærdom derfra som dere har brukt i årets kampanje?

– Den absolutt viktigste læringen var at det var mulig å endre noe som hadde stått stille i så mange år, og at kvinner ville være med å eie sin egen verden. Det at vi snakket til kvinner som potensielle investorer, og ikke bare forbrukere, var viktig. Og dette tar vi med oss når vi nå oppfordrer kvinner til å eie sin egen fremtid, i like stor grad som menn har gjort.

– Videre var det viktig læring å ha et bredt blikk på innsikt, så også denne gangen kombinerer vi digitale adferdsdata, med makrotall, holdnings- og trenddata, men da spisset inn på pensjon. I tillegg tar vi med oss mye av oppbyggingen av satsingen, det vil si hvordan vi bygger ulike kundereiser basert på kompetanse og motivasjon, med oss videre. Og som alltid; sterke, kreative uttak, fundert på innsikt, og med konkrete løsninger til kundene. Langsiktig sparing er for mange skikkelig lavinteresse, så kreative løsninger som engasjerer, er helt avgjørende!

På hvilken måte er slike kampanjer med på å forsterke den overordnede forretningsstrategien?

– Det er uløselig bundet sammen. Vi ville aldri gått ut med en satsing som ikke hadde som mål å levere på og forsterke overordnet strategi. Du skal kunne følge linjen fra overordnet forretningsmål og helt ned til det minste, taktiske konverteringsmålet vi setter oss. Vi leter hele tiden etter «den hellige gralen» der vi klarer å forene kommersielle mål og samfunnsansvar, og gjøre dette gjensidig avhengig av hverandre. Får vi til det, så har vi to sterke drivkrefter i spill, som trekker oss i riktig retning.

Førte det nå ti år gamle «Bank fra A til Å»-konseptet også til forandringer rundt hvordan DNB som organisasjon tenkte om seg selv?

Det er ingen tvil om at markedskommunikasjon også er internkommunikasjon, og bidrar til å tydeliggjøre retning og påvirker kulturen. Når vi går ut og lover noe i markedet, så skal det svares opp av organisasjonen. At det er et tett samspill er helt avgjørende for å lykkes. I markedsføringen har vi opp gjennom årene hatt mye fokus på å gjøre økonomi forståelig, interessant og tilgjengelig for folk flest, og det gjenspeiles i hvordan vi jobber med alt fra utvikling av plattformer til produkter; vi ønsker å gjøre det enkelt for kundene å skape verdier og mestre sin egen økonomi, uansett utgangspunkt.

DNB har samarbeidet i lang tid med TRY-huset. Kan du fortelle litt om hvordan det fungerer?

Under Medieprisen i år, uttalte jurygeneral Stein Braathen at DNB «utfordrer de tradisjonelle rollene i det såkalte trekantsamarbeidet, og får det beste ut av det», og det er en beskrivelse vi kjenner oss godt igjen i. Vi har nå jobbet med Try i 10 år, og det er et samarbeid som er i konstant utvikling, og lite tradisjonelt. DNB og Try-huset (inkludert Pol) er miljøer som er veldig lite redd for å utfordre hverandre. Jeg vet vi er en krevende kunde, som går langt inn i deres arbeidsprosesser. Vi gir ikke fra oss en brief, lener oss tilbake og venter på en isolert idé, men avstemmer mye underveis, jobber tett og deler mye. Det er mer arbeidsintensivt, men vi mener det også gir bedre og mer helhetlige løsninger, tettere på forretning. Det bidrar også til at vi utvikler oss sammen. Ikke minst, gir det seg utslag i et utrolig sterkt, kreativt engasjement fra Try.