Effektiv kommunikasjon

KF-topp mener det kan ha toppet seg for ANFO-topper da de tidligere denne uken sendte ut et truende nyhetsbrev om farene ved å ikke være med på annonsørforeningens konkurranser.

54785 6bdec original
Eldar Skylstad, styreleder i Kreativt Forum. Foto: KF

I et nyhetsbrev fra ANFO denne uken, advarer administrerende direktør Jan Morten Drange og styreleder Runar Pahr-Andresen norske byråer mot faren ved å la være å sende inn case til deres konkurranser.

«Det er høyrisiko å være i konsulentverdenen uten å ta del i en konkurranse som ANFO Effekt», advarer ANFO-toppene i nyhetsbrevet.

«Ved å ikke være med, signaliserer man klart at dokumentert effekt ikke er viktig», skriver de to (ANFOs utheving).

KF-topp Eldar Skylstad, styreleder i Kreativt Forum, mener det kan ha toppet seg for ANFO-toppene i denne kommunikasjonen.

– Norske byråer lever for å skape effektive kommunikasjonsløsninger for sine kunder hver eneste dag. Men vi minner om at innleveringer til denne type konkurranse krever minst to parter, et byrå og en annonsør. Dessverre opplever vi fortsatt i for stor grad at norske annonsører ikke har tydelige og kvantitative mål og ikke investerer nok i målinger. Norske byråer opplever også at enkelte annonsører ikke ønsker å gå ut med tall i denne type konkurranser. I tillegg er caseskriving ressurskrevende og dette faller ofte på byrået. Derfor virker det både utidig og lite nyansert å skulle gå ut med noe som oppleves som en åpen trussel mot byråene, sier Skylstad.

Økende tilslutning

– Betydningen av å dokumentere effekt er ingen i tvil om. Vi opplever at den økende tilslutningen til effektivitetskonkurranser som blant annet STELLA – Effektiv kommunikasjon vitner om at norske annonsører og byråer mer enn noen gang er opptatt av å dokumentere at kommunikasjonsløsningene skaper verdier, avslutter KF-toppen.