Ahlin Novateur befester posisjonen på Romerike

De to byråene Ahlin og Novateur slår seg sammen.

Ahlin novateur 2web 2048x1366
Selskapene samlokaliseres i det tidligere Nordea-bygget på torvet i Lillestrøm. Foto: Ahlin Novateur

Ahlin og Novateur har hver for seg etablert seg som tydelige aktører innen reklame og kommunikasjon, og samarbeider med en rekke betydelige selskaper i Lillestrøm og omegn, men også merkevarer av nasjonal størrelse. Nå blir de to til én, med mål om å skape et komplett kompetansemiljø som skal bidra til regionens vekst.

Tett på byen og næringslivet

– Med sentral kontorlokasjon, midt i byen, kan vi nærmest føle byens puls. Det skal vi bruke for alt det er verd og være en aktiv deltaker i å gjøre byen til et attraktivt sted å jobbe og leve, forteller Christer Futsæter, daglig leder og gründer i Ahlin kommunikasjon.

Selskapenes, som tidligere har ligget kun et steinkast fra hverandre, samlokaliseres nå i det tidligere Nordea-bygget på torvet.

– Vi har et sterkt ønske om å bygge attraktive kompetansemiljøer i Lillestrøm for at regionen kan tiltrekke seg dyktige arbeidstakere og nasjonale merkevarer. Et sentralt grep er å slå sammen det som i våre øyne er de sterkeste kommunikasjonsmiljøene. Ved å gjøre dette evner vi å levere reklame og kommunikasjonstjenester av svært høy kvalitet, fortsetter Christer.

– Eller sagt på en annen måte, nå kan vi skape et skape et komplett miljø for moderne kommunikasjon. På den måten setter vi Lillestrøm på kartet innenfor nok en bransje, forteller han.

Allerede i gang

Ahlin og Novateur er allerede godt i gang med samarbeidet, og har rukket å gjennomføre flere prosjekter sammen. Ifølge Truls Grønli Olsen, daglig leder i Novateur, ser det ut til å være en god match.

– I Ahlin fant vi en perfekt partner, vi utfyller hverandre på en god måte. Novateur bringer lang erfaring og ekspertise på eiendomsmarkedet og place-branding til bords, og Ahlin kommer inn med sin strategiske tilnæring til markedsføring og kommunikasjon. Til sammen gir det en rigg som gjør at vi kan gyve løs på kommunikasjonsoppgaver og merkevarer av vesentlig størrelse, forteller Truls.

Felles for begge selskapene er et flermedialt, digitalt og moderne syn på markedsføring, et omfattende nettverk av eksterne leverandører og en tilnærming til merkevarebygging som skaper langvarige kunderelasjoner.

– Nå skal vi bruke tiden på å skape en god kultur, og vi gleder oss til å ta i bruk mulighetene et stort kommunikasjonsmiljø skaper. Det vil komme kundene våre til gode, fortsetter Truls.

– Vi har rett og slett et brennende ønske om vekst og utvikling for selskapene i regionen. Alt ligger til rette for det, potensialet er enormt. Dette er vårt bidrag, avslutter Christer og Truls.