Bleed, OlssønBarbieri og TRY Design vinner priser i ADC 103rd Annual Awards

Tre norske designbyråer har to jobber hver i finalen i ADC 103nd Annual Award, konkurransen fra The One Club for Creativity som fokuserer på design og art direction. Alle de seks jobbene er garantert metall, men om de vinner gull, sølv eller bronse blir først klart i mai.

6 KUL Bleed jpeg
For Kunstuniversitetet i Linz av Bleed.
VIMU Karusell 2 Plakater jpg
For Vitenskapsmuseet av TRY Design.
Gin
For Avamposto Gin av OlssønBarbieri.
6 Kokkeløren
OlssønBarbieri for Kokkeløren.
Selective 04
Bleed for Selective Music.

Bleeds to finalejobber er begge i kategorien for typografi:

Managementet og publishing-selskapet Selective Music fikk i fjor høst ny visuell identitet og nettside fra Bleed der uttrykket er en moderne tolkning av tidlig nittitalls punk-estetikk fra den amerikanske vestkysten.

Den andre prisvinneren fra Bleed er den visuelle identiteten til 50-årsjubileumet til Kunstuniversitetet i Linz som skal gjenspeile institusjonens motto om et «radikalt kunstfellesskap».

Landlig gin og mat på døren

OlssønBarbieri har to jobber i finale i kategorien for pakningsdesign: den italienske Avamposto Gin, der reven er et symbol for destilleriet og området rundt, noe som også gjenspeiles i designet.

Byrået vinner også pris for sitt pakningsdesign til matkassen Kokkeløren.

Vitenskapshistorie og danseglede

De to vinnerjobbene fra TRY Design er begge i kategorien Brand Communication Design: Byrået har utviklet merkevareplattform og visuell identitet for Vitenskapsmuseet i Trondheim, noe den allerede har rukket å vinne bronse i Gullblyanten for.

Dansekampen er en inkluderende dansekonkurranse for mennesker med psysisk funksjonshemmning, og TRY Design har på oppdrag fra Norges Danseforbund laget logo for konkurransen.

Vinnerne og valører avsløres 15. mai på https://adcawards.org