Identitet som åpner verden

TRY Design fikk i oppdrag å utvikle en ny merkevareplattform og visuell identitet for Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Vitenskapsmuseet i Trondheim er en av landets eldste vitenskapelige institusjoner, med røtter tilbake til Det Norske Vitenskapers Selskap i 1760. Siden 1996 har museet vært en del av NTNU, under navnet NTNU Vitenskapsmuseet.

Utstillingene til museet omfatter natur- og kulturhistoriske samlinger, og museet er en institusjon i Trondheim. Museet driver også forskning i verdensklasse og forvalter en autentisk samling som er helt unik. Allikevel opplevde museet over tid at de hadde fått en utydelig posisjon og hadde et uforløst potensial i å nå ut til publikum.

– Museet har delt identitet med NTNU siden 1996. Gjennom et forprosjekt med bred involvering ble det tydelig for oss at NTNU Vitenskapsmuseet ville ha nytte av mer egenidentitet og flere visuelle verktøy for å kunne levere bedre på publikumsoppdraget. Vi ønsket derfor å utvikle en aktuell, tydelig og funksjonell museumsidentitet som kunne synliggjøre utstillingstilbudet, ta med seg vår lange historie, gjøre oss til en relevant destinasjon og samtidig uttrykke vår faglige tyngde, sier Kristin Tiller, prosjektleder ved Vitenskapsmuseet

VIMU 3 Skiltx

– Det var et viktig premiss at identiteten skulle fungere på tvers av de kanalene og flatene som museet møter sitt publikum på i dag, og at den skulle hjelpe oss å utnytte mulighetene som ligger i digitale kommunikasjonsflater så vel som fysisk rom, forteller Marit Glimstad, Markeds- og kommunikasjonsrådgiver ved Vitenskapsmuseet

På bakgrunn av forprosjektet fikk TRY Design i oppdrag å utvikle en ny merkevareplattform og visuell identitet for museet. Den nye identiteten henter inspirasjon fra historiske kilder, fra de fysiske museumsbyggene og fra magasinene som rommer samlingene som til enhver tid ikke er utstilt. For å gjøre museets navn mer muntlig og tilgjengelig ble det endret til kun Vitenskapsmuseet, slik det opprinnelig het.

Konseptet tar utgangspunkt i museets misjon «Gjennom engasjerende historiefortelling, aktiviteter og opplevelser skal vi åpne opp vår utrolige verden for våre besøkende.»

VIMU Karusell 1 Plakatx
VIMU Karusell 2 Plakater
VIMU Karusell 6 Plakat
VIMU Karusell 5 Totebag

– Vi bygget museets nye identitet rundt en enkel kortform av navnet Vitenskapsmuseet. Konseptet er basert på en direkte visualisering av misjonen – Vi åpner verden. Kortformen VIMU fungerer som en dynamisk stedfortreder for museet og viser hvordan museet til enhver tid rommer, åpner opp og viser frem nye elementer fra samlingen for publikum. Det typografiske elementet danner også utgangspunkt for et enkelt og fleksibelt layoutsystem, sier Bendik Høibraaten, Lead Brand Designer i TRY Design

TRY har også utviklet en digital løsning der man kan åpne opp og utforske noen av museets objekter. Prøv Vimulatoren selv her: https://www.vimulator.no/

TRY samarbeidet med fontdesigner Kenneth Knutsen (Good Type Foundry) for å utvikle det typografiske elementet, og baserte bokstavformene på relevante historiske kilder valgt ut av museets fageksperter.

VIMU Karusell 2 1 Museumsbilde
VIMU Karusell 2 2 Objekter

– Vitenskapsmuseets nye identitet er mer enn form og farge. Den er et viktig verktøy når vi skal sikre at kunnskap utviklet ved NTNU blir synlig og tilgjengelig for både enkeltmennesker og samfunnet, skape interesse og forståelse for vitenskap og nyskaping blant barn og ungdom og bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt. Vitenskapsmuseet har fått en identitet som er verdig Norges eldste og kanskje viktigste museumsinstitusjon, avslutter direktør ved Vitenskapsmuseet, Hans Stenøien.

Andre involverte

H

Hans Stenøien

Ansvarlig fra Vitenskapsmuseet

Y

Yrja Flem

Ansvarlig fra Vitenskapsmuseet

K

Kristin Tiller

Ansvarlig fra Vitenskapsmuseet