Ambisiøs storsatsing fra Apt

Snaue ti måneder etter at Kaare Øystein Trædal tok over som byråleder, er Apt i ferd med å ta en tydeligere rolle i TRY-systemet, også som et selvstendig design- og teknologibyrå.

86494 faacc original
Et tversnitt av Apt-miljøet: Victoria Karlsson, Kim Holm, Kaare Øystein Trædal og Magnus Bergman. Foto: Kyrill Dementiev

Apt oppsto helt tilbake i 1999 og var et selvstendig miljø fram til 2007, da man etablerte samarbeid med TRY. Digitalbyrået har de siste årene vært fusjonert inn i TRY-systemet med en noe vag og udefinert rolle, og da Kaare Øystein Trædal tok over som leder forrige november ble det besluttet å rendyrke Apt som et kreativt design- og teknologibyrå.

Utfordrer egne tradisjoner

Trædal og kollegene i Apt har brukt mye tid og krefter på å hente inn de rette nye medarbeiderne, både for å utvide kompetansen og leveransekapasiteten. Siden nyttår har staben økt med hele 16 hoder, og i tillegg til å fordoble 3D Motion-avdelingen, inkludert kompetanse på film og video, har de hentet inn utviklere og designere, og teller nå 41 medarbeidere.

– Vi har også ansatt to rådgivere for å styrke kundefronten vår og være med i konseptutviklingsfasen. Dessuten har vi hentet inn profiler med litt hybride bakgrunner, eksempelvis en designer med installasjonsbakgrunn, en AD som også er utvikler; folk med en type kompetanse som kanskje utfordrer oss litt på hvordan vi tradisjonelt har jobbet, forteller Trædal.

Vi snakker med byrålederen sammen med et tversnitt av byrået: Kim Holm (motion), Victoria Karlsson (designer) og Magnus Bergman (utvikler).

– Apt har jo hatt rådgivere og kreatører tidligere, men så var det en periode der vi ble stadig mer som et rent produksjonsbyrå, men nå tar vi igjen et grep slik at vi tar en tydeligere kreativ rolle, understreker Bergman.

– Og det er ikke bare for vår egen del, men fordi kundene etterlyser det. Digitalt er en forventet del av verktøykassa i nesten alle prosjekter som gjøres, legger Trædal til.

En ny form for medvirkningskraft

– Med disse endringene er det naturlig å hente inn noen egne kunder, selv om våre viktigste samarbeidspartnere alltid vil være TRY og POL. Men vi vil påvirke den nye retningen med en helt annen type medvirkningskraft med hensyn til hva slags jobber vi får. Apt er en gjeng som har lyst til å gjøre ting de ikke har gjort før, forske på ny teknologi og prøve ut nye designretninger. Vi vil være blant de beste design- og teknologimiljøene i Norge og Norden, slår Trædal fast.

– Vi er flere i Apt Film som har AD-erfaring fra tidligere. Noen ganger jobber vi med de kreative teamene i TRY og POL, samtidig som vi ofte holder i hele den kreative prosessen selv, om det er en egen kunde eller om prosjektet tillater det. Å ha mulighet for den vekslingen passer oss godt slik vi er bygget opp, sier Holm.

– Noe av intensjonen er at TRY og POL får et nyansert syn på Apt og vil utnytte kunnskapen vi besitter på en bedre måte, noe som forhåpentligvis gjør at vi blir utfordret i enda større grad. På denne måten blir det rom for enda mer kreativitet, sier Bergman.

– Alle her ønsker å ha et sterkt eierskap til løsningen de sitter og jobber på, helt fra idéfasen. Det blir noe helt annet dersom vi får være med å forme de digitale produktene og løsningene helt fra starten av. Ofte blir det også noe helt annet enn hva man faktisk fant på til å begynne med, sier Trædal.

– Det blir gjerne mange pasninger fram og tilbake, men nå blir det mer som en samarbeidsfase mot et felles mål, der alle blir fornøyde og der resultatet alltid blir bedre, sier Bergman og Karlsson.

Eksperimentelle agnostikere

Trædal forteller at de ofte foretrekker å levere prototyper som svar på briefer.

– Det er en måte å jobbe på som folk trives med, da får de utforsket forskjellige retninger, teknologier og designfaglige valg der du får helt andre svar enn hvis du bare sitter og venter på noe som er ferdigtygd. TRY-systemet er på mange måter et anarki satt i system med en sterk kultur. Det er dette som gjør at vi har sterke forutsetninger for å lykkes.

– Mange digitale løsninger er såpass dynamiske og interaktive at det blir vanskelig å på forhånd se for seg hvordan en følelse skal formidles. Derfor er det å bygge prototyper og eksperimentere utrolig viktig. Vi lager vanligvis fire-fem løsninger før vi ender opp med noe som kan leveres, forklarer Bergman.

– Sånn sett er vi både design- og teknologiagnostikere, og velger det som passer best til hver jobb. Vi har hatt noen fine eksempler det siste halve året, hvor utviklere, motion-designere, designere og rådgivere har jobbet på prototyper sammen, og da finner du ut av ting som du sjelden ville gjøre med et mer klassisk team, forteller Trædal.

Hva tenker dere blir det mest spennende området å jobbe med fremover?

– Det er jo en del nyere teknologier som nå er begynt å bli tilgjengelige på smarttelefoner. Med den nye iPhonen har du en AR-device i lomma, og det er en trend som har blitt snakket mye om, men som det ikke har blitt gjort så mye med i det siste, og der vet vi at vi kommer til å være, og at vi også kommer til å gjøre det godt. Det at vi ikke er for store gjør at vi kan løse oppgaver sammen med mange ulike miljøer i et økosystem, på den måten kan vi levere bedre og hele tiden holde oss oppdatert, avslutter byrålederen.